Verneplakketen for 2017

Ved årsmøtet i 2018 sier referatet følgende: «Plakettkomiteen v/Eng presenterte innkomne forslag, komiteens arbeid, og vedtak. Komiteen hadde særlig vurdert Gulliksbakken 3, Baybakken 9, men har valgt å ikke utdele noen plakett for 2017. Komiteen foreslår videre at det reises en diskusjon om plakettens retningslinjer»