Kommunestyret har sendt på høring forslag til områdereguleringsplan Gamle Drøbak med høringsfrist 15. juni 2017. Dette er en viktig sak for kommunens innbyggere og Verneforeningen. Verneforeningen vil avgi en høringsuttalelse innen fristen, og vil avholde et medlemsmøte om saken 8. juni 2017. Les mer om høringsutkastet og verneforeningens syn under. «Områderegulering Gamle Drøbak» er altså det nytt navn på forslaget til ny «verneplan».

Det vedtatte forslag til ny verneplan finner du her:  https://www.frogn.kommune.no/felles/horinger/horinger/omraderegulering-gamle-drobak/

Det er viktig at flest mulig setter seg inn i denne saken og sier sin mening. Det kan gjøres på vårt fellesmøte på Hospitalet 8. juni kl 18.-, eller ved og bruker Frogn kommunes høringssvarskjema som du finner her:  https://www.frogn.kommune.no/skjema/politikk-og-samfunn/horingssvar/

Her er Verneforeningens foreløpige forslag til endringer i det vedtatte forslaget til ny «verneplan»:
VGDs forelopige endringsforslag mai2017

Les mer om saken på:https://verneforeningen.no/nyheter/forslaget-til-ny-verneplan/
Eller på:
https://verneforeningen.no/nyheter/vart-forslag-til-justering-av-kommunestyrets-forslag-til-ny-verneplan/

 

Eller her: https://verneforeningen.no/nyheter/i-disse-verneplan-tider/

Møt opp 8. juni!