Anne Schäffer er valgt til ny leder for Verneforeningen Gamle Drøbak.

Halvor Jensen har vært leder det siste året, og skriver i sine betraktninger til årsmøtet at mange og krevende plan- byggesaker innenfor Vernesonen har preget arbeidet til styret i året som har gått. Det er lagt ned mange tusen timer i arbeidet med disse sakene.

Antall saker som angår Verneforeningen øker fra år til år. Frogn kommune har  i møter med Verneforeningen uttrykt respekt og takknemlighet for det arbeidet foreningen gjør.

 

Erfaring fra tidligere

Den nye lederen, Anne Schäffer, har bodd i Drøbak i 45 år, og har lang erfaring og kompetanse innen kultur- og kunstfaget.

Schäffer har også tidligere sittet i styret for Verneforeningen og har i mange år vært opptatt av vernetanken.

–Jeg gleder meg stort til å ta fatt på denne viktige arbeidsoppgaven. Heldigvis besitter styret tung ekspertise innen plan og byggesaker. Det nye styret har spennende år i møte, sier Schäffer, i etterkant av at valget er gjennomført.

 

Årsmøtet ble avholdt på Sjøstjernen rett før påske, og var preget av stor enighet, både rundt det arbeidet som er gjort siste året, men også med tanke på hvilke arbeidsoppgaver som venter på det nye styret.

 

Plan- og byggesaker står sentralt

Tyngdepunktet i arbeidet for det nye styret vil fortsatt ligge i å jobbe med plan- og byggesaker innen Vernesonen, men Schäffer er også opptatt av rekruttering til foreningen, og ikke minst et arbeid med å forankre informasjon om og betydningen av vern og arkitektur i yngre aldersgrupper.

–Jeg håper vi kan få jobbet med å kunne få relaterte temaer inn i den kulturelle skolesekken, sier Schäffer.

Hun ønsker også å få åpnet opp foreningen enda mer.

–Verneforeningen har hatt noen gode medlemsmøter det siste året. Jeg tror vi skal se på om vi skal utvide disse møtene til å være åpne møter, for alle som er interessert, og kanskje få dem vinklet slik at flere fatter interesse, legger Schäffer til.

 

Det nye styret

Leder: Anne Schäffer

Nestleder: Ruth Kjærsti Raanaas

Sekretær: Reidar Barfod Schüller

Kasserer: Anne Gulliksen

Styremedlemmer: Liv Lund Nygaard, Eva Tønnessen og Otto Davidsen.

Varaer: Morten Tvedt, Jan-Kåre Øien og Trygve Nyland Jensen.

 

Det nye styret i Verneforeningen gamle Drøbak: (bak fra venstre) Eva Tønnessen, ny leder Anne Schäffer, Liv Lund Nygaard, Ruth Kjærsti Raanaas og Anne Gulliksen. (Foran fra venstre: Otto Davidsen, Reidar Barfod Schüller og Morten Tvedt.

Jan-Kåre Øien og Trygve Nyland Jensen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Trudy Mørk Wollbraaten