I 2016 ble mange overasket over et merkelig overbygg over inngangsdøren til den fredede hovedbygningen på den gamle Drøbak Gård, eller SOLGRY som den nå kalles i dagligtale. Se bilde.

Med «overbygg».

 

Vi reiste spørsmålet om hva dette var og fikk til svar at den gamle døren var til restaurering og at det hele var midlertidig. Vi er nå glade for å kunne melde at døren er på plass og overbygget er borte. Resultatet er flott, som en ser på dette bilde tatt 3 år etter bildet over.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan også notere at opplysningsskiltet som ble gitt SOLGRY i 2017 nå er på plass. Ta en tur og se hvor fint det er blitt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om opplysnings skiltene https://verneforeningen.no/nyheter/nye-opplysningsskilt/