Verneforeningen Gamle Drøbak har lenge arbeidet med skilting i Drøbak. For noen år siden ble det satt opp to kulturhistoriske skilt etter mønster fra skiltene Oslo Byes Vel har satt opp i Oslo. Dette var på “Biblioteket” og på “Kirkegata 10”. Verneforeningen mener at det er behov for flere slike skilt i Drøbak da det er en rekke bygninger som har stor kulturhistorisk verdi. Det er stadig spørsmål om opplysninger om historien til sentrale bygninger i Drøbak.

 

 

 

 

 

 

Skiltene er designet og blir produsert av Oslo Byes Vel, som har samarbeidet med Riksantikvaren om utforming av skiltene. Skiltene er blå emaljerte og det er plass til en kort tekst som beskriver bygningens historie, noe som sikkert er til informasjon og glede for alle som leser tekstene. Skiltene med likt utseende er satt opp i byer og steder over hele landet.

Det er nå utarbeidet to nye skilt. Et for “Drøbak Gård/ Skrivergården” (eller Solgry, som det kalles i dagligtale) og ett for “Hospitalet”. To glimrende eksempler på fredede bygg i Drøbak med en svært rik historie. Torsdag 21. september 2017 ble disse skiltene overlevert til byggenes eiere: Frelsesarmeen ved Sven Stenersen for “Drøbak Gård” og Frogn Kommune ved ordfører Slåke for “Hospitalet”. Skiltene vil bli festet på veggen på bygningene slik det er vist i bildeeksemplene. Plasseringen er utarbeidet i samarbeid med Riksantikvaren. Verneforeningen håper disse nye skiltene vil være til glede for alle som besøker byen eller som bor vår lille by!

Vi er glade for alle forslag til nye skiltplasseringer, og selvfølgelig for eventuell støtte til utarbeidelse av nye skilt! Bruk post@verneforeningen.no for henvendelser!