I forbindelse med amta-diskusjonen om hva som er “tillatelig” i og ved et fredet hus eller annlegg fikk vi tips om en web-side ved navn “kulturminnesok.no“. Her fant vi at lille Drøbak hadde følgende fredede hus og annlegg:

BIOLOGEN ble fredet 18/6 2014.Solgry

SOLGRY ble fredet 27/2 1924.

HANDELSHUSET ble fredet i 2015/16.

KIRKEN ble vernet som «listeført kirke» den 3/4 2001.

HOSPITALET ble fredet 27/2 1924.

Altså hele 5 bygginger og anlegg!