Kjell Brage Hansen, 1922-2018, var født i Handelshuset og vokste opp og arbeidet i Drøbak i hele sitt lange liv. Han gikk læretiden i avishuset, boktrykkeriet og familiebedriften O. B. Hansen i Lindtruppbakken, og tok sitt mesterbrev som bokbinder hos Gutenberghus i København. Som håndverker var han opptatt av at ting skulle gjøres ordentlig, og var svært interessert i restaureringen og vedlikeholdet av den gamle bebyggelsen i Drøbak, en interesse han delte med sin kone Sebby Linderud Hansen. Sammen med henne var han med å stifte Verneforeningen gamle Drøbak i 1971, og begge ble senere æresmedlemmer.

Kalenderkomiteen i foreningen hadde stor glede av hans kunnskaper, og vi så fram til et lærerikt og spennende møte hvert år når nye bilder til kalenderen skulle velges og kommenteres.  Kjell hadde noe å fortelle om de fleste hus i byen. Han kjente familiene og livets gang gjennom gode og vanskelige tider. Gjennom ham fikk vi et rikt innblikk i livet i Drøbak før, under og etter 2.verdenskrig. Han var opptatt av etterkrigstidens store endringer i den gamle trebyen, og kunne i detalj fortelle om bygningene og miljøene som ble revet for å gi plass til den nye tid med bedre boforhold. Hans fortellerevne var fantastisk, og han fortalte slik at folk likte å lytte og husket historiene.

Han var familiekjær, var god til å formidle kunnskap, og øse av egne erfaringer i samvær med yngre generasjoner.

Verneforeningen Gamle Drøbak takker Kjell Brage Hansen for hans uvurderlige bidrag til historien om et Drøbak som var.

For Verneforeningen Gamle Drøbak,

Per W. Færgestad og Jan- Kåre Øien