I disse disse dager diskuterer Frogn Kommune hvordan de skal løse problemet med å tilby husvære til de av kommunens innbyggere med rus- og psykiske problemer. Samhandlings-reformen stiller som mål at dette skal være oppfylt i 2020. I denne sammenheng sier Ordføreren at kommunen trenger samlet ca 80 omsorgsboliger fremover. Av en eller annen grunn har man funnet ut at de 6 sosialboligene i Husvikveien 5 kan rives og erstattes med et bygg for de forannevnte beboere, såkalte ROP-pasienter. Vi fant i Verneforeningens arkiver vedlagte bilde fra 1960 og et avisutklipp som gir et bilde av hvordan Husvikveien og diskusjonen om byggets skjebne dengang. Dette var altså for drøye 40 år siden. Det hadde kanskje vært en tanke for kommunen å bruke noen kroner på ivaretakelse av sine bygninger, fremfor rive og bygge nytt?