Eier du et gammelt hus?

Akershus bygningsvernsenter ligger på Follo Museum, Seiersten og gir råd om istandsetting, vedlikehold, og kan komme på befaring til eiere av verneverdige hus. Bygningsvernsenteret veileder også i utarbeidelse av søknader om tilskudd. Rådgivningen gis på konsulentbasis. Til private eiere gis et antall timer gratis veiledning, ut over det tas timebetaling. Rådgivningen fra bygningsvernsenteret er uavhengig, og representer ingen offentlig myndighet.

Byggesaker og tiltak som berører fredede anlegg eller andre verneverdige bygninger (som omfattes av plan- og bygningsloven og kulturminneloven), skal som tidligere gå til kommunene og fylkeskommunen.

Bruk denne lenken om du trenger kontakt med senteret:

https://mia.no/akershusbygningsvernsenter