Til medlemmer av Verneforeningen Gamle Drøbak – informasjon

Verneforeningen Gamle Drøbak vil avholde sitt årsmøte den 8.september 2021 kl.17.30 -19.00 på Sjøstjernen.

Innkalling og årsmøtepapirer sendes ut i tråd med vedtektene til medlemmene 21 dager før. Årsmøtet skal behandle årsmelding, regnskap, budsjettforslag 2021 og aktivitetsplan 2021. Andre saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte, må sendes styret seinest 14 dager før årsmøtet.

Valgkomiteens leder legger også frem komiteens forslag til styret for 2021-2022.

                                                     ———————

Verneforeningen feirer i år sitt 50 årsjubileum. Etter årsmøtet blir det jubileumsmiddag for påmeldte medlemmer og inviterte gjester. Nærmere info om middagen kommer senere.

Velkommen til årsmøtet og til jubileumsfeiring.

Riktig god sommer alle sammen!

 

På vegne av styret i Verneforeningen

Siri Margrethe Løksa
sekretær