Ære til betongen og andre byggematerialer

I lederen i Akershus Amtstidende 10. mars stiller avisen spørsmål om tildelingen av årets verneplakett til Apotekerblokka i Niels Carlsen gate 17 og ber Verneforeningen utdype hva som er grunnlaget for tildelingen.

Verneforeningen er glad for at Amta har startet denne debatten om arkitekturen i Drøbak og vil gjerne orientere nærmere om tildelingen.

Bebyggelse i verneområdet i Drøbak er preget av trehus fra 1600 tallet fram til dagens moderne hus i glass, stål og betong. Sammen har dette blitt et sjarmerende småhusmiljø med hovedvekt på eldre tiders trehusbebyggelse men sammen med en rekke forskjellige arkitektuttrykk gjennom tidende.

Ny bebyggelse i vernesonen bør ikke nødvendigvis skje som kopiering av tidligere tiders arkitektur, men det grunnleggende krav skal være at «nybygg skal være tilpasset eksisterende bystruktur og omkringliggende bebyggelse når det gjelder høyder, volum, material- og fargevalg» slik det står i gjeldende verneplan.

Verneforeningen er ikke mot all bygging i vernesonen.. Drøbak sentrum skal utvikle seg til å bli et levende sentrum og ikke et museum. For å få dette til, er det nødvendig også å bevare den verdifulle bebyggelse fra alle tidsperioder, også fra vår tid.

Verneforeningen mener det er nødvendig å bevare den historiske trehusbebyggelse som er grunnlaget for det unike bymiljøet vårt. Men vi må også ta vare på det beste av den nyere bebyggelse som til sammen kan utvikle et framtidige velfungerende bysentrum.

Verneforeningen har de siste årene vært opptatt av arkitekturen i Drøbak fra moderne tid. I 2014 ble verneplaketten gitt til Ringedammen 4, bygget i 1949-50 som en av 5 tomannsboliger bygget for Ringedammen Borettslag. Som begrunnelse for tildelingen sa plakettkomiteen blant annet «huset er et godt eksempel på en nøktern byggestil med er funksjonell .. og dessuten er gitt dimensjoner og proporsjoner som harmonerer med den eldre bebyggelse»

I år ble verneplaketten for 2016 gitt til Apotekerblokka i Niels Carlssens gate 17, som slo ferdig i 1955. Som begrunnelse for tildelingen sier Plakettkomiteen bl.a. «Bygningen passer godt inn i det gamle bygningsmiljøet først og fremst fordi den ikke bryter med målestokken i den øvrige bebyggelsen og fordi den er nøktern i utformingen… Apotekerblokka er et eksempel på at nyere bygninger kan passe inn i eldre bygningsmiljøer, og som de som i dette tilfelle har saltak»

Verneforeningen håper at dette korte innlegget kan være starten på en debatt om arkitekturens betydning for Drøbak som et innspill til arbeidet som er startet med revisjon av «verneplanen»

Styret i Verneforeningen Gamle Drøbak