Vi har fått tilsendt følgende tankevekkende artikkel fra AFTENPOSTEN i 1920:

 

 

 

 

 

 

 

Det er jo da med tilfredshet at vi kan slå fast at SKRIVERGÅRDEN (SOLGRY) i dag er i god stand og blir bra vedlikeholdt i Frelsesarmeens eie. Se januar artikkelen i VERNEKALENDEREN for 2020!