Tollboden, Røisebråten og
Lehmannsbrygga

Av Per Willy Færgestad

Det idylliske bildet øverst med ro- og seilsjekter foran gammel bebyggelse, er tatt fra Glennestranda og Tollbodensørøstover. Området vi ser er den sydligste delen av gamle Drøbak by. Byen var inndelt i 4 store eiendommer, fra Husvik i nord, Drøbak, Vennebeck og Røisebråten i sør. Grensen mellom de to siste eiendommene er ikke helt klarlagt, men Tollboden og Jørnsebakken 2 lå på Vennebeck eiendommen.

På bildet øverst ser vi i venstrekant Tollboden, som ble bygget her i 1856. Fra begynnelsen av 1600 tallet lå tollboden på Sand (ved Nesset på Hurum), men ble flyttet over til Drøbak tidlig på 1700 tallet ettersom trelasteksporten og annen handel i Drøbak økte. Forbudstiden fra 1921–26 ble en meget travel periode for tollerne, da smugling av sprit var«big business». Det spisse murhuset ved siden av er en trafostasjon, somble bygget like etter at Drøbak fikk elektrisitet i 1912.

Videre i bildet ser vi den store Jørnsegården, en vakker 1700-tallsgård som brant i 1924 og som lå nesten helt inntil det vakre sveitserhuset, Lehmannshuset som ble bygget i 1894. I dag eies det av Chr. Juell. (Senere solgt til Olav Thons selskaper. Red.) Mellom disse husene gikk Jørnsebakken bratt opp til dagens Miramar. Jørnsebakken ble lagt om til dagens trasé etter brannen.

Brødrens Lehmann startet opp aktiviteten ved Dampskipsbrygga på 1870 tallet og kjøpte i 1889 konkurrenten Hamborgbrygga, som de så la ned. Hele aktiviteten ble flyttet til det vi i dag kjenner som Lehmannsbrygga. Her var det stor aktivitet, med mer enn 20 daglige anløp. Innenfor den lange brygga lå dampskipsekspedisjonen og lagerhaller for alt gods som skulle til og fra Drøbak.

I 1952 ble Drøbak-Hurumfergen flyttet fra Drøbak båthavn til Lehmannsbrygga og i 1959 kjøpte M.O. Schøyen hele eiendommen. De bygde bussgarasjer og lagde endeholdeplass for Oslobussen. Olav Thon gruppen kjøpte Lehmannsbrygga i 2002 og har siden den gang lagt frem flere prosjekter som alle har blitt avvist. I disse dager behandles den 3. byggesøknad, en massiv utbygging med mange leiligheter og litt næring.

Bare fremtiden vil vise hva den tidligere så travle brygga skal fylles med. (Pr 2016 foreligger det byggetillatelse for to bygg med leiligheter og ett garasje bygg. Ett bygg med næringslokaler er ikke søkt om enda. Red.)

Tekst: Per-Willy Færgestad – publisert i Pensjonistnytt 1-2007.
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Utstillingen “Drøbak i 100″.