Sundbrygga

sundbrygga2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildet er fra området rundt Sundbrygga. Brygga sees i høyre billedkant – der Oscarsborg-båten går fra. Vi er på grensen mellom den gamle Drøbak-eiendommen og Husvik-eiendommen. Husvik-eiendommen var fra ca. 1850 til 1898 i Hans Henry Parrs eie, til den ble ekspropriert av staten og Forsvaret i 1898.

Det store hvite huset er Seilmakergården. Det er en meget gammel bygning med trekk fra tidlig 1700-tall. Den het tidligere Kierulfgården, og der veien er som smalest – på hjørnet av uthuset –står fremdeles en av portstolpene til Kierulfgrinda. Midt på bildet sees den høye Ring-muren med den store porten inn til haven – med bronseløve på toppen.

Huset med tårnet – bak Seilmakergården – ble bygget i 1884 av August Olsen Dahl. Han var inspirert av vindmøllesager i Danmark og Holland, og han bygde denne vindmøllesagen, kanskje Norges eneste, i Drøbaksund hvor det ofte blåser. Sagen fikk problemer med varmegang, og brannfare oppsto grunnet mangel på reduksjonsgir. Tårnet ble revet ca. 1910, og huset ble solgt til kjøpmann Johan Henrik Gude Andersen i 1911. Da sto det fremdeles rester igjen av sagbenken og en stor sirkelsag inne i 1. etasje. Bygningen brant i 1949.

Oppgangssager drevet med vannkraft kom til Norge i 1529 (Moss). Drøbak har ingen elv som var egnet for vannsager. I Drøbaksområdet var det kun flomsager i Gloslibekken og Odalsbekken. I Solbergbekken på grensen til Vestby var det 4–5 oppgangssager, og i Sætre og Åros var det flere oppgangssager. Dampdrevne sirkelsager kom ikke før etter 1850. Samtidig med driften av den avbildede vindmøllesagen ved Sundbrygga, var det en dampdreven sag i Vindfangerbukta. Et maleri av denne dampsagen er gjengitt bak i boken «Drøbak – 100 år i bilder». De to sagene må ha vært i drift samtidig, men dampen var framtiden– inntil elektrisiteten kom.
Tekst: Per-Willy Færgestad – publisert i Pensjonistnytt 2-2011.
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Drøbakskalenderen 2000