Seiersten/Ullerud fra luften

Seiersten og Ullerud

Flyfotoet viser Seiersten-området ca.1960 med blant annet idrettsplassen. Ovenfor det søndre målet ses klubbhuset, som ble revet da Frognhallen skulle bygges. Den sto ferdig i desember 1973 og ble offisielt innviet 4. januar 1974.

De lange, lave bygningene og de større byggene til venstre utgjorde kåpefabrikken Ilni (Ihle og Nielsen), som var bygdas største industribedrift med rundt 200 ansatte på det meste. I dag ligger Frogn rådhus her på samme sted. Vi ser Belsjøveien fra prestegården og nordover. Dette var den eldste hovedveien Oslo-Drøbak. Rett øst for fotballplassens nordre sving bygget man i 1960 Seiersten ungdomsskole, som var et fellesprosjekt for Frogn og Drøbak to år før kommunene ble slått sammen.

«Linna» ses i en svak slyng tvers over bildet. Syd for denne veien – i bildets forkant – ser vi gartneriet til Jansen med hans hvite bolig til høyre. På gartneriets tomt ligger i dag Karlsrud borettslag. Phillip Ellefsens hus ligger omtrent midt i bildet, likeledes huset til kjøpmann Albert Sollesnes.

Tekst: Per-Willy Færgestad og Jan-Kåre Øien. Bernhard Magnussen bidro
til teksten i Drøbakskalenderen 1999 – publisert i Pensjonistnytt 2-2014.
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Drøbakskalenderen 1999