Kong Oscars Borg sett fra Håøya. Bildet er meget gammelt, trolig fra før 1890, for da ble tårnet på hovedfortet fjernet. (I årene 1870 og utover ble borgen modernisert med nye kanoner osv. Det ble også lagt voller av sand foran borgen. Ingen ting av dette er med på bildet, så vi får anta at det er fra ca 1880).
Bebyggelsen på fastlandet var meget glissen. Men på Husvikpynten var grosserer Hamborgs hus under bygging, og Ringgården (i mørk versjon) samt Søren Parrs ishus, ved Villa Parr, Skrivergården og Kirken lar seg lett lokalisere.
Fra “DRØBAK- 100 år i bilder” Gitt ut av Verneforeningen Gamle Drøbak. Kan skaffes fra foreningen, pris kr 300.-. Bruk Kontakt oss skjema!