Lønnen i Hamborgbakken

Av Putte Halvorsen (Publisert i PENSJONIST NYTT nr 2-2005)

Kan dere huske den gamle slageren som Gerd og Otto Nilsen sang «En grønnmalt benk i hagen». Den gikk mye på radio rett etter krigen. Videre heter det i sangen «hvis den kunne fortelle det den hadde sett» blir det nok bare barnematen imot det den Lønnengamle lønnen kunne fortelle. Dersom en går fra Vindfangerbukta og i retning Nordstranda, går en opp Hamborgbakken eller Åsbakken som den ble kalt da jeg var gutt. Det første navnet, Hamborgbakken kommer vel av Hamborghøyda som var på toppen av bakken. Det andre navnet, Åsbakken kom av at fanjunker Ås bodde her.
Midt i bakken på venstre side når du går bortover mot Drøbak stod lønnen. Hva var det som var så særegent med denne lønnen, fremfor noen annen? Jo, lønnen var stor i omkrets, og hul innvendig slik at en kunne stå inne i treet. Her har det sikkert vært mange episoder for unge forelskede. Den gamle lønnen har nok hørt et og annet, både ja, og nei, latter og tårer. Tror nok at den kunne fortelle mye fra den gang det var underoffiserskole på Oscarsborg og Husvik.

Da jeg var gutt, ble det fortalt meg at her hadde en mann hengt seg, og at han gikk igjen. Jeg husker da jeg var mindre, og måtte forbi lønnen, løp jeg så fort bena kunne bære forbi treet. Jeg syntes jeg så mannen henge og dingle.

Det at noen har hengt seg og at det spøkte var rene oppspinn. Den gamle lønnen er foreviget på maleri av Drøbak-maleren Anton Thoresen. På et gammelt prospektkort fra Drøbak er den også avbildet. Lønnen ble hugget ned noen år før boligene til de militære ble bygget.