Litt fra Lindtruppen i gamle dager

Tekst: Bernhard Magnussen.
Lindtruppen 1910Lindtruppbakken 1905. Bak stakittet på vestre side sto urmaker Jensens hus. Huset brant i 1927 og på tomten er det nå parkeringsplass. Bakerst sees “Bankhjørnet” og bakerihuset til høyre for dette. Til Høyre i bildet sees først “Garverigården” (Nå boligblokka “Lindtruppbakken 8-12”) og nedenfor O.B. Hansens gård med trykkeri og papirutsalg. (Fra “Drøbak-Bilder fra en svunden tid”. Verneforeningen 1974 side 75)

 

Nederst i Buggen – der hvor parkeringsplassen ligger – lå der et langstrakt 2-etasjes hus. Det tilhørte bakermester Wilhelm Børresen. Selve bakeriet lå innerst i 1.etasje med utsalget på gavlsiden mot Lindtruppen. Over butikken hang det et kjempestort gullbelagt skilt. I annen etasje var det leilighet. Ytterst mot Lindtruppen holdt cafe IRIS til. Der hadde Gunhild Henrichsen kommandoen (1938-1967). Oppførte vi oss pent, fikk vi slippe inn. Kanskje hadde vi noen femører til kaker – eller til musikk-automaten. På østsiden av huset sto (står) det et stort gråpæretre. Vi hoppet over gjerdet og lurte oss til noen saftige pærer. Jeg tror fru Henrichsen så gjennom fingrene med det. Da bakeriet ble nedlagt, ble det andre boller der. Alf Magnussen, Ove Bergerud og flere med dem lagde sine boller i keramikk.

Senere kjøpte kommunen eiendommen for å rive huset, og dermed få plass til bredere gate både i Lindtruppen og nederst i Buggen.                                                                                                                                        BM

 

Børresen 036

Skilt

Håndskårne butikkskilt,  laget av Charles Jensen for bakermester Børresen, som hang utenfor hans bakeri i Lindtruppen (omtalt i artikkelen over).

 

Skiltet under er laget for Baker Rasmussen som holdt til i Niels Carlsens gt 7. Lokalene (og skiltet) ble senere overtatt av Bakermester Knutsen. Hang i mange år i bakeriet hvor Galleri Teskje nå holder til. Skiltene tas vare på av Morten Aamot.

 
Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 1/2004 side 12 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for velvillig tillatelse til å gjengi meldingen og bildet.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.