Klokka på Elle

Elle

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klokka på Elle, som fortsatt står på sydsiden av Torkildstranda, ble bygget av Fyr- og merkevesenet i 1880-årene til hjelp for skipstrafikken når det var tåke i fjorden. Da kunne klokkeklemtene hjelpe skipperne til en sikker tur inn og ut av fjorden.

Den såkalte utviklingen har for lengst gjort klokka på Elle arbeidsledig. I dag er heldigvis klokka pusset opp, fredet og bevart for ettertiden. Nå venter vi bare på at «tåke-klemtene» også skal komme tilbake.

Området nord for klokka, Torkildstranda, ble offentlig friområde ca. 1935, da det ble kjøpt av A/S Torkildstranda. Området ble overtatt av Frogn kommune i begynnelsen av 1970-årene.

Litt sør for klokka ligger Elleskjær. Eiendommen tilhørte familien Gressvik i mange år. I forbindelse med at Elle2eiendommen skulle selges, ble stranden overtatt av Frogn kommune ca. 1975. Stranden er i dag offentlig badestrand. Det lille bildet er tatt fra Ellestranda, nedenfor Fyrveien‒ en populær badeplass på fjellet like syd for Elleskjær. I bakgrunnen ser vi grunnmuren til et lagerhus for isblokker, fra iseksportens storhetstid 1850‒1900. Isblokkene ble skåret i Odalstjernet, som lå ved Odalsbekken. Odalen gård hadde også lunneplass for tømmer samme sted, for bruk på Tofte eller Moss Cellulosefabrikker.

 

 
Tekst: Per-Willy Færgestad – publisert i Pensjonistnytt 2-2011.
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Drøbakskalenderen 2000