En perle i Drøbak

Av Bernhard Magnussen

Nedgangen fra Torvet til Fiskerkroken er nok en gang blitt vakrere. Det er en fryd å se at denne eiendommelige, trangbodde og intime delen av byen vår blir holdt i hevd. Ingen har bedre enn Christian Krohg, med en eneste lang setning i VG for vel 100 år siden, beskrevet Fiskerkroken så elegant:

«Husene er små og ligger med sine       Fiskekroken
små haver om hverandre uten nogen
regulering, men efter det praktiske livs
lover, slik at de uten at vilde det er
kommet til at danne et organisk hele,
hvor intet, selv ikke de små – snart
smalere – snart bredere – veier – som
imellem avbrytes av trappetrinn, et
eneste sted kunde tenkes at være det
mindste anderledes.»

Den gang besto Båthavna av noen enkle pælebrygger hvor fiskerne hadde sine robåter, hvor garna hang til tørk, hvor vannposten var møtestedet, hvor veien til Torvet var kort. Det var dengang familiene i Fiskerkroken om somrene flyttet inn i uthuset eller «egnebua», slik at de kunne få leiet ut hovedhuset til badegjester og tjene noen kroner.

Ennå kan vi vandre på en av de mange stiene og snarveiene som fører fra Torvet og ned til stranda og moloen. Ennå har de små, intime og vakre husene fått være i fred, i hvert fall eksteriørmessig.

Den lille stubben fra Torvet ned til Skipperstuen og Båthavna gir oss stor glede med på veien. Ta deg tid til å glede deg over hva Christian Krohg så og ga uttrykk for. Dette er gamle Drøbak i et nøtteskall!

Christian Krogh

 

 
Selvportrett av
Christian Krohg.

 

 

 

Berhard Magnussen

I Pensjonistnytt nr 1/2008 side 6 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for velvillig tillatelse til å gjengi artikkelen og bildet.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.