Verneforeningen Gamle Drøbak ble konstituert den 3. november 1971  etter lang tids forberedelser. Den 3.11.2021 feirer foreningen sine første 50 år. I den sammenheng kan det være på sin plass å vise til en foto utstilling som ble arrangert i daværende Bergen Privatbanks lokaler i Storgaten januar-februar 1973. (Det var i de dager da Drøbak faktisk hadde to banker!). Det ble samlet inn en stor menge gamle fotografier fra forskjellige personer i byen og utstillingen ble en stor suksess. Bildene dannet senere utgangspunktet for boken «Drøbak – Bilder fra en svunden tid» utgitt av foreningen i 1974, dessverre nå utsolgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er forsiden og side 2 av utstillingskatalogen.

 

 

Fra åpningen ser vi at Laura Bruun (en av foreningens stiftere og en ildsjel  av rang) er tilstede sammen med sin mann Viggo Bruun. Bildet under viser Helge Reff, også en av foreningens pilarer i de første årene. Alle fotografier er ved Jack Bruun.