Drøbaks egen maler – 2Anton Thoresen

Tekst: Bernhard Magnussen

Anton Thoresen var født i 1884 og virket som kunstmaler
i hele sitt voksne liv. I en serie artikler vil Bernhard
Magnussen fortelle om bildene hans. Thoresen døde i 1968,
men vil leve videre sammen med oss gjennom de malerier
som preger så mange av våre hjem.

 

 

Filisterkroken

Maleriet «Filisterkroken»

Anton Thoresens maleri «Filisterkroken» ble malt i 1945 og var en gave fra mine foreldre til Astrid og meg da vi giftet oss i 1945. Det viser et populært område syd i Drøbak, sett fra Lehmannsbrygga og nordover – slik det så ut da bildet ble malt. Området til venstre er omtrent som i dag og heter Filisterkroken fortsatt. Husene ligger der som de alltid har gjort. Det er nok foretatt noen små justeringer, og husene har selvsagt blitt malt i løpet av de 66 år som er gått siden Thoresen lagde bildet. De har sannsynligvis fått en noe annerledes farve.

Filisterkroken er da et merkelig navn, vil de fleste av oss si. Hva kommer navnet av? Jeg har spurt mange frem til i dag, men ingen har kunnet gi meg et fornuftig svar. Men gåten blir nok løst en gang!

På østsiden av Storgaten lå det – den gang Thoresen malte motivet – en stor og praktfull eiendom, hvor familien Hauff holdt til. Såvidt jeg kan huske kalte man den for Hauffgården. For å gjøre gaten bredere slik at også store busser kunne passere, ble den delen av bygningen som vendte mot gaten, revet. Noe senere tok de hele bygningen. I stedet ble det reist murbygninger. Den store hvite trebygningen til høyre het Finnegården. Den er også revet og blitt erstattet med murbygninger. Trær og blomsterbed forsvant samtidig.

Ved den lange trebrygga hvor det på Thoresens maleri ligger en seilsnekke, lå det i mine dager en fiskeforretning. Trebrygga nederst til høyre på maleriet er i dag erstattet med en murbrygge som tilhører Tollboden. Fremdeles er det plass til noen småbåter ved brygga. I Finnegården mot gaten lå det en liten tobakksforretning som også førte aviser og annet lesestoff – og ikke minst kamfer og sukkertøy.

Skrivergården2Skrivergården1

 

Skrivergården både sommer og vinter

Skrivergården er en av de stolteste bygningene i Drøbak. Den var Niels Carlsens bolig og er en perle i vår by. Mens Niels Carlsen i embeds medfør oppholdt seg i utlandet (med egne skuter), benyttet gjerne hans hustru tiden til å få bygget på hovedhuset.

Etter Niels Carlsens tid overtok sorenskriver Ellefsen eiendommen som dermed fikk navnet Skrivergården. Vi ser at Anton Thoresen har malt bygningen både sommer og vinter. Det originale vinterbildet er å finne på Follo Museum. Maleriene viser den vestre delen av Skrivergården med lysthuset i bakgrunnen. Plankegjerdet er under ombygging.

På begge maleriene ser vi to kjempestore kastanjetrær som fremhevet bygningen. De er borte nå, men Skrivergården står der fremdeles – severdig og godt vedlikeholdt.

 

Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 1/2011 side 35-36-37 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for velvillig tillatelse til å gjengi artikkelen og bildene.
Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.