Drøbaks egen maler – 8

Anton Thoresen i sving med paletten i Kroketønna. Foto i Øystein Øystås bok «Glade Drøbak», Frifant forlag, 1999. Fotografiet er også å se på Grande.
Anton Thoresen i sving med paletten i Kroketønna. Foto i Øystein Øystås bok «Glade Drøbak», Frifant forlag, 1999. Fotografiet er også å se på Grande.

Tekst: Bernhard Magnussen
Anton Thoresen var født i 1884 og virket som kunstmaler
i hele sitt voksne liv. I en serie artikler vil Bernhard
Magnussen fortelle om bildene hans. Thoresen døde i 1968,
men vil leve videre sammen med oss gjennom de malerier
som preger så mange av våre hjem.

FOSSEGRIMEN

På bildet til venstre er motivet en lærevillig felespiller som sitter og lytter intenst etter musikken fra en foss. Han har satt seg helt ytterst på kanten. Nede i fossen står et mystisk, gammelt naturvesen. Noen vil si at det er nøkken, men det er vel mer korrekt å si at det er fossegrimen. Han kan være villig til å lære menneskene å spille fele, men da vil han som regel ha noe tilbake. Det heter seg at fossegrimen hadde lært Myllarguten å spille fele mot at han satte sjelen sin i pant. Vesenet nede i fossen spiller harpe på Thoresens maleri, mens det spiller fele på bildet til høyre. Som vi ser, fines det en original som Anton Thorensen har malt etter. Det nasjonalromatiske bildet «Näcken» er laget av den svenske kunstneren Johan Tirén (1853‒1911). Det svenske ordet «näcken» dekker både nøkken og fossegrimen. Den unge Anton Thoresen har på bildet til venstre øvet seg i å male slik som Tirén.  Fossegrimen2

Fossegrimen1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Thoresens variant.   (Foto: B. M.)                                               «Näcken» av Johan Tirén. (Kilde: Wikipedia)
Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 4/2012 side 15 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for tidligere velvillig tillatelse til å gjengi artikkelen og bildene.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.