Drøbaks egen maler – 7Anton Thoresen

Tekst: Bernhard Magnussen
Anton Thoresen var født i 1884 og virket som kunstmaler
i hele sitt voksne liv. I en serie artikler vil Bernhard
Magnussen fortelle om bildene hans. Thoresen døde i 1968,
men vil leve videre sammen med oss gjennom de malerier
som preger så mange av våre hjem.

Gårdsmaleri og seterliv

Denne gangen viser vi et par eksempler på Anton Thoresens malerier med motiver fra landbruket. Det første bildet er fra Søndre Sogsti gård. Sogsti ble trolig ryddet en gang under vikingtiden, og allerede på 1600-tallet var gården delt i to bruk, nærmere bestemt Nordre og Søndre.

Søndre Sogsti
Søndre Sogsti

 

 

Søndre Sogsti under krigen

Søndre Sogsti ble kjøpt av Elen og Gregers Fæste i 1904. Det var de som eide den vakre gården da Anton Thoresen tok med seg malersakene og foreviget noen av husene en sommerdag i 1941. Elen og Gregers Fæste sørget i sin tid for at Svodastigr skole (senere Sogsti skole) fikk tomt til å bygge på. Skolen ble tatt i bruk i 1910 og revet i august 2009 for å gi plass til boliger. Nye Sogsti skole sto ferdig i nærheten i 2005. Gregers Fæste døde i 1947, og det ble nå sønnen Reidar som sto for driften. Han hadde vært Milorg-mann under krigen. I krigsårene var det mange som kom til gården for å få tak i litt ekstra mat. Til og med nazister prøvde seg. ‒ Men vi forsøkte jo å hjelpe litt der det var smått hos gode nordmenn, uttalte Reidar Fæste da han ble intervjuet av Rolf Ottesen for Pensjonist-nytt i desember-nummeret 2002. Da moren Elen Fæste gikk borti 1957, ble Reidar og hans hustru Elenore eiere av Søndre Sogsti. Opp gjennom årene var grønnsaker og bær fra gården svært etterspurt. Mye ble sendt med rutebåten til Oslo, men Søndre Sogsti forsynte også torvhandlere og butikker i Drøbak. Også mange private husholdninger fik kjøpe alt fra jordbær til egg på denne gården. ‒ Jeg kjente hver familie i hvert hus i Drøbak før krigen, uttalte Reidar Fæste i intervjuet fra 2002.

Seterliv

Seter med geiter

Vi viser i tillegg et annet av Anton Thoresens malerier med motiv fra landbruket og det norske kulturlandskapet. Han likte seg ikke bare i Drøbak og Frogn, men også høyt til fjells, og han har malt flere bilder som viser glimt fra seterlivet. Det er mange hjem i Drøbak og Frogn som kan hygge seg med hans seterbilder. Dette maleriet viser geiter på setra. Snedekte fjelltopper hviler tungt i det fjerne, og dagen er på hell. Bildet er ikke datert. Vi vet heller ikke sikkert hvor motivet er malt, men vakkert er det likevel.

 

Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 3/2012 side 16-17 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for tidligere velvillig tillatelse til å gjengi artikkelen og bildene.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.