Drøbaks egen maler – 6             Anton Thoresen

Tekst: Bernhard Magnussen

Anton Thoresen var født i 1884 og virket som kunstmaler
i hele sitt voksne liv. I en serie artikler vil Bernhard
Magnussen fortelle om bildene hans. Thoresen døde i 1968,
men vil leve videre sammen med oss gjennom de malerier
som preger så mange av våre hjem.

 

 

 

I denne mørketid har vi valgt å trekke frem et par malerier med vårlig stemning. Her har Anton Thoresen livet opp motivet med blomster og trær. Motivet er Storgaten 4 som han har malt som to sammensatte bygninger. Den nærmeste, søndre delen hadde utlagt annen etasje. Den var svært gammel – trolig fra første halvdel av1700-tallet. Denne delen skal ha blitt revet allerede i slutten av 1920-årene.

Fra Storgaten. Maleri på Follo Museum.
Fra Storgaten. Maleri på Follo Museum.

Men den andre, nordre delen av bygningen står fortsatt. Den ble oppført en gang i 1890-årene. I denne delen har det alltid vært småforretninger i første etasje, og Joar Foto er blant dem som holder til her i dag. Over forretningene har det vært leiligheter.

Den gangen bildet ble malt, var ikke gaten asfaltert. Det var vel vakrere, unntatt når det var søle og slaps. Vi ser ingen mennesker på maleriet, men allerede for hundreår siden skal det ha vært en hektisk trafikk i sentrum av Drøbak – hvis vi skal tro maleren Christian Krohg. Mange var på vei til eller fra Lehmannsbrygga, hvor det var anløp av fjordbåtene. I følge Krohg kunne det være mange mennesker ute i gatene, og spreke hester kom «i en forfærdelig fart».

Samme motiv som foregående bilde – sett fra nesten samme vinkel.
Samme motiv som foregående bilde – sett fra nesten samme vinkel.

På Anton Thoresens maleri ser vi nordover i retning Torvet, og i bakgrunnen til venstre skimter vi litt av Grøn-Hansen-gården som ble revet tidlig i 1950-årene. Her ble det bygget en murbygning som opprinnelig huset politikammeret. I dag er Narvesen en av forretningene som holder til i murbygningen.

Bygningene i Storgaten 4 er omtalt i «Drøbakskalenderen 2011»,og i kalenderen er det fine fotografier av huset før og nå. I omtalen blir det opplyst at det tidligere sto to uthus i bakgården og i hagen, hvorav det ene hadde laftet stall. Det siste av disse to uthusene ble nylig revet.

Vi viser samtidig et annet maleri av det samme motivet. Her har Anton Thresen flyttet staffeliet noen få meter lenger mot sørvest. Derfor skimter vi helt til venstre på bildet en av bygningene på den samme siden av gaten som Thorensen står med sitt staffeli. Begge maleriene er trolig fra 1920-årene.
Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 4/2011 side 29-30 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for tidligere velvillig tillatelse til å gjengi artikkelen og bildene.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.