Drøbaks egen maler – 5

Anton ThoresenTekst: Bernhard Magnussen

Anton Thoresen var født i 1884 og virket som kunstmaler
i hele sitt voksne liv. I en serie artikler vil Bernhard
Magnussen fortelle om bildene hans. Thoresen døde i 1968,
men vil leve videre sammen med oss gjennom de malerier
som preger så mange av våre hjem.

 

Husvikholmen. (Kilde: «Frogn ygdebokverk» bind 4).
Husvikholmen. (Kilde: «Frogn ygdebokverk» bind 4).

Husvikholmen

Høsten er i gang, og det passer bra å vise dette fine maleriet fra Husvikholmen. Anton Thoresen må ha stått med sitt staffeli øverst i bakken som fører ned til fjorden syd for Husvikholmen. Her skal Vindfangerbukta Båtforening snart anlegge en ny båthavn med plass til nærmere 200 båter.

I sin tid hadde Parr-familien skipsverft for sine skuter på Husvikholmen. I 1898 ble Husvik-området ekspropriert av staten v/ Forsvarsdepartementet. Fra 1930-tallet overtok Borge Bringsværd verftet på Husvikholmen. Han bygde hundrevis av den populære BB11, og litt senere den like populære Yngling. Nord for Husvikholmen har Heitmann bygget ut et stort anlegg med brygger for motorbåter og seilbåter.

I bakgrunnen på maleriet ser vi Gylteholmen hvor Drøbaksund Seilforening skal opprette havn for seilbåter. En gang i tiden hadde Samuel Randin kjølhalingsanlegg på Gylteholmen for jakter og mindre skuter.

Det store lønnetreet i vakre høstfarger til høyre på maleriet var i sin tid et romantisk møtested. Før krigen ble det støttet av jern slik at det holdt seg oppe, men under krigen valgte tyskerne å sage det ned.

Hovedbygningen på Ullerud

Hovedbygningen på Ullerud – den gang det var en trebygning. (Foto: Bernhard Magnussen).
Hovedbygningen på Ullerud – den gang det var en trebygning.
(Foto: Bernhard Magnussen).

Et annet høstbilde viser den gamle hovedbygningen på Ullerud gård. Denne trebygningen brant ned i 1914. Anton Thoresens maleri av trebygningen er datert 1948, så han må ha malt bildet etter et gammelt fotografi.

En murbygning i samme stil ble oppført av den dyktige eieren Anton Vennemo. Han hadde overtatt gården to år før den gamle hovedbygningen brant. Anton Thoresen har også malt et bilde av murbygningen. Den forfalt en del i den senere tid, men er nå vakkert pusset opp utvendig.

Ullerud gård ble trolig ryddet i middelalderen. I 1723 ble den kjøpt av Jacob Carlsen – stamfaren til familien Carlsen i Drøbak. Han bodde i Drøbak og brukte vel Ullerud gård som landsted. Ullerud forble lenge i denne slektens eie.

Av eiere av viktige parter i Ullerud gård kan vi nevne sønnen Christen Carlsen, hans enke Anne Paludan og hennes annen mann, den kjente naturforskeren Otto Friderich Müller. Det skal ha vært i

Murbygningen på Ullerud ble reist i samme stil etter brannen i 1914. (Foto fra Pensjonistnytt 3/2004).
Murbygningen på Ullerud ble reist i samme stil etter brannen i 1914.
(Foto fra Pensjonistnytt 3/2004).

dette området at Müller fant den planten han registrerte i Flora Danica under navnet Drøbakbakkestjerne.

Jacob Carlsens sønn Niels Carlsen ble eneeier av gården i 1783. Han bodde som kjent i Skrivergården og drev Ullerud med leid hjelp. Da Niels Carlsen døde i 1809, gikk gården over til enken Martha Zachariasdatter. I 1819 solgte hun Skrivergården til sorenskriver Ellefsen og flyttet fast til Ullerud. Her bodde hun til sin død i 1824.

 

 

 

Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 3/2011 side 29-30-31 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for velvillig tillatelse til å gjengi artikkelen og bildene.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.