Drøbaks egen maler – 3

Tekst: Bernhard MagnussenAnton Thoresen

Anton Thoresen var født i 1884 og virket som kunstmaler
i hele sitt voksne liv. I en serie artikler vil Bernhard
Magnussen fortelle om bildene hans. Thoresen døde i 1968,
men vil leve videre sammen med oss gjennom de malerier
som preger så mange av våre hjem.

 

 

 

Ringstad Vilaen«Ringstad-villaen»

Dette lille romantiske huset lå mellom de små knausene syd for den gamle, ærverdige Abrahamsengården med gulloksen på hjørnet av Storgaten og Carlsebakken. Anton Thoresen har tatt poenget og latt malerpenselen lokke frem en romantisk sjarme.

Tomten til Abrahamsen-gården strekker seg femti meter langs Storgaten, og syd for det praktfulle gamle stabburet lå «Ringstadvillaen». Den er revet, og det er bare deler av grunnmuren som står igjen. Kanskje er det ikke lenger så mange av de eldre som husker denne bygningen. En gang har det trolig vært en mann som het Ringstad som bodde her. Det lille huset var vel ikke akkurat noen «villa», men en eller annen må ha hatt moro av å kalle det «Ringstad-villaen». Det har vært sagt at slaktermester Abrahamsen brukte huset som lager for spekeskinker og spekepølser.

Samlet utgjorde eiendommen ved Abrahamsen-gården – med lagerbygning, slakteri, stabbur og den tidligere «Ringstad-villaen» – et komplett løkkeanlegg som det i vår tid er sjelden å se i tettbygd strøk. I 1996 flyttet Galleri Havstad inn i den gamle slakterforretningen i Abrahamsen-gården.

 

Utsikt fra Bråtan

Utsikt fra Bråtan

Anton Thoresen har her foreviget landskapet slik han så det fra sitt eget hus på Bråtan. Oslofjorden med Håøya i bakgrunnen er ikke til å unngå, selv om den ruvende Tollboden ligger rett foran oss til venstre på bildet. Også Hamborg-gården er kommet med. Det er gården med det store skråtaket som i sin tid tjente som grosserer Hamborgs damskipsekspedisjon.

Vi ser også den romantiske Filisterkroken. Ingen vet hvor det underlige navnet kommer fra. I midten nederst på maleriet blir vi til og med vist fiskehandler Rudolf Iversens fiskebutikk og lille brygge.

 

 

 

 

 

Seilbåter syd for Torkildsstranda

Her har Anton Thoresen plassert sitt staffeli et stykke syd for Torkildsstranda, nærmere bestemtSeilbåter syd for Torkildsstranda
i nærheten av der hvor arkitekt Bringsværd har sin eiendom. I bakgrunnen til høyre ruver Håøya. Det blåser frisk sønnavind, og tre seilbåter lenser inn fjorden for fulle seil. Thoresen elsket å male seilbåter med fullsatt rigg. Her var alt malt korrekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 1/2012 side 38-39 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for velvillig tillatelse til å gjengi den og bildene.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.