Da man laget båtmotorer i Drøbak

Av Bernhard Magnussen

Drøbak Mekaniske Verksted 1907. Fra v. Johnny Christoffersen, Anton J. Christoffersen, Bernhard Engebretsen, Einar Christoffersen, Carl Christoffersen. I døren, Gustav Hansen.
Drøbak Mekaniske Verksted 1907. Fra v. Johnny Christoffersen, Anton J. Christoffersen, Bernhard Engebretsen, Einar Christoffersen, Carl Christoffersen. I døren, Gustav Hansen.

Bygging av båtmotorer er idag forbeholdt de svære mekaniske
verksteder og fabrikker i inn- og utland. Det er derfor
bemerkelsesverdig at det etter århundreskiftet 1900 ble laget båtmotorer i lille Drøbak.

I smedmester Anton Christoffersens smie og mekaniske verksted, i dag Drøbak Mek. Verksted, ble det laget båtmotorer i små serier. Bygningen på Råkeløkka er utvendig nå som da. I første etasje  hadde Christoffersen sin romslige smie, i annen etasje var det innrettet mekanisk verksted med de tekniske hjelpemidler man dengang hadde til rådighet. Drivkraften ble fremskaffet av en stasjonær parafinmotor, som banket og gikk store deler av dagen i et spesielt ildsikkert rom i første etasje. Med remmer ble drivkraften overført til en hovedakse under taket i annen etasje, og ved remmer og remskiver koblet man til den enkelte maskin.

Det var også i bruk totakt glødehode-parafinmotorer på den tiden. Støpegodset kom fra et metallstøperi, men dreiing av svinghjul og stempler, boring og sliping av sylinderblokker, dreiing og sammenføyning av krumtapper og støping og sliping av lagere m.v. foregikk i verkstedet.

Det vekker i våre dager beundring hva smedmester Anton Christoffersen og hans smeder og mekanikere fikk utrettet med datidens enkle hjelpemidler.

* * *

Men vi hadde også en annen i Drøbak som laget båtmotorer:Løvås

Noen år før 1. verdenskrig leiet C. Løvaas verftet på Husvikholmen. Der etablerte han sitt båtbyggeri og motorverksted. Han kom fra Oslo, hvor han på sitt verksted hadde konstruert og utviklet en spesiell båtmotor.

I 1917 leverte han komplette motorbåter. Flere ble solgt til innlandsbruk på våre større innsjøer, som f.eks. Pålsbufjorden hvor man brukte dem til å frakte materiell og folk under byggingen av Noreanlegget. Løvaas sendte til og med folk oppover for å lære anleggsfolkene til å bruke båtene riktig og til å holde båtmotorene ved like. BM
                                                                                                                     Verftsarbeidere ved Løvaas Båtbyggeri. Vi drar kjensel på Rolf Randin og Trond Larssen.

 

 

Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 2/2003 side 18-19 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for velvillig tillatelse til å gjengi meldingen og bilder.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.