Fra Verneforeningens bok: “100 år i bilder”, side 34.

Over: Byens maritime sentrum, ca. 1900, med bryggene på rekke og rad. Til høyre for Tollboden ligger “gamle Jørnsegården”, et tre etasjes hus som var losji for reisende. Jørnsebakken begynte syd for dette huset, og har fått navn etter familien Jøgensen som drev stedet. Huset brant i 1926. Lengre syd sees dampskipsekspedisjonen, avviskiosken og skuret for midlertidig lagring av gods og varer.

Under: Samme utsnitt ca 117 år etter. Som vi ser er det adskillig mindre mennesker i bildet, men desto flere biler og bygg. Helt i syd er aktiviteten på Lehmansbrygga erstattet med hektisk byggeaktivitet, av boliger….