Rivingen av Festiviteten m.m

Fra siden om Briannia hotell siterer vi: I 1932 reklamerte Emil Ombudstvedt, eieren av Britannia Hotell: «Drøbaks tradisjonsrike, gamle hotell presenterer sig våren 1932 i helt moderne stand. Hotellet er gjenopført efter branden høsten 1931 og åpner pinseaften. Øl og vinrett. Pensjonspris: kr. 6,00 pr. døgn for badegjester».

Hotellet holdt til i et stort, panelt tømmerhus i to etasjer + loft fra 1780–90-åra. Fra 1880-årene ble det drevet hotell. Et skjøte fra 1880 viser at Britannia ble overdratt av en herr Torp til vognmann Karl Martinius Abrahamsen. Han og kona, fru Amalie, drev hotell i 1896 og 1897. Det var gode tider og «fullt hus» rundt 1900-tallet da badebyen Drøbak ble besøkt av kunstnere og velstående badegjester.

Senere har eiere av hotellet kommet og gått. I 1931 røkte en mann på senga, og store deler av bygningen ble skadet. Brannen førte til en livlig diskusjon om hvorvidt huset skulle rives og bygges opp igjen i mur. Materialet som ble valgt, var fortsatt tre.

Bakhagen var et populært tilholdssted sommerstid, med hagebord, paviljong og gullfiskdam. På hotellets nordside lå Festiviteten som huset Drøbaks første kino samt festsal. Dansen måtte imidlertid innstilles da gulvet sviktet under en taktfast polonese.

Britaia brennerEtter en del magre og turbulente år brant Britannia Hotell ned for godt i 1980. Noen år senere ble Festiviteten revet. Et nytt, stort bygg med kontorer og leiligheter reiste seg på den gamle tomta i 1988. Det siste glass var drukket, musikken hadde forstummet og et farge- og minnerikt trekk i bybildet var borte for godt.

Denne filmen er tatt opp av Lars Rasmussen som fulgte rivingen av Festiviteten etter at Hotellet brant. Resultatet av “utbyggingen” står dessverre der i dag. Etterpå filmet han noe mer hyggelig, oppussingen på dugnad av Ringgården da den skulle drives som kulturhus i starten av 1980 åra. Til slutt fulgte han den triste rivningen av det gamle bygget som lå i svingen ned til Drøbak. Dette skjedde etter en lang og opprivende debatt.