Bernhard Magnussen forteller!

Berhard MagnussenBernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Den 20. januar 2005 holdt han et langt og engasjert foredrag i Eldresenteret om det gamle Drøbak og stedets historie. Niels Carlsens, hans hus og hans virke. Et liv som fremdeles setter spor etter seg i vår lille by. Tilstede ved foredraget var Thor Eggen, som var en iverig amatørfilmer. Han filmet foredraget slik at det fremdeles kan tale til oss, flere år etter at foredragsholderen har gått bort. Vi takker hans etterkommere for tillatelsen til å vise hans filmer for alle interesserte!

Bernhard Magnussen fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.