Vindfangerbukta 1890

Av Per-Willy Færgestad

Geografisk er Vindfangerbukta den eneste naturlige havnen i Drøbak, beliggende mot nordgrensen til gamle Drøbak by. Navnet er antagelig en forvanskning av navnet til en mann med navnet Anders Wildfang som slo seg ned i bukta på 1700-tallet. (Wildfangerbukt–Vindfangerbukt.). Den gode havnen ved Haugsvik (Husvik) er bl.a. nevnt i Håkon Håkonsons saga (1265). På Haugsvik var det tingsted, og ved et samlet ting i 1217 ble kongens sysselmann (bl.a. skatteinnkrever) drept av bøndene i Folden (Follo).
Den lune bukten med flate strender ga muligheter for bygging av båter og reparasjoner. Fra slutten av 1600-tallet og hele 1700-tallet vokste Drøbak fram som en viktig utskipningshavn for trelast. Ladestedet ble også å regne som havneby og forstad til Kristiania. Mange rike handelsborgere opprettet «filialer» i Drøbak, og noen flyttet hit. Bukta ble mye brukt som vinterhavn og for båter i opplag.
Husvik og Vindfangerbukta var fra omkring 1850–1898 eiet av Hans Henry Parr. Han drev skipsreparasjonsverksted og kjølhaling i bukta (se øvre bilde). Innerst i bukta ble det på slutten av 1800-tallet anlagt en dampsag. Senere kom elektrisk sag med eget aggregat, og driften varte fram til ca.1940. I dag har vi navnene Sagajordet, Sagabakken og Sagaveien i området.
Forsvaret eksproprierte hele Husvik-eiendommen i 1898, og mye av aktiviteten i bukta avtok. På Husvikholmen overtok C. Løvaas båtbyggeriet omkring 1917. Han hadde meget varierte leveranser til det ganske land, og flinke folk kom langveisfra for å få arbeid der. I 1923 kom Borge Bringsværd som overtok driften i 1938. Han ble viden kjent for sine vakre mahogny seilbåter BB-11 og BB-17 som ble bygget fra 1956–1969. Da kom plastbåtene for alvor, og Bringsværd produserte Yngling og Smiling.
Vindfangerbukta Båtforening ble stiftet i 1953, og den første dugnaden ble oppsetting av to nye trebrygger. Siden den gang har havnen vokst i sammen med havnen på Husvikholmen, og med de planlagte nye båtplasser øst for Husvikholmen blir det ca. 1000 plasser i området.

Les mer i «Vindfangerbuktas historie» av Bernhard Magnussen.
Gammelt bilde: Verneforeningens arkiv.
Kilder: «Frogn Bygdebokverk» og Drøbakskalenderen.