Storgata, Sørbyhuset ca 1920

Av Per-Willy Færgestad

Dette er et fotografi fra ca. 1920 av en strekning av vår lange Storgate, sammenholdt med gaten av idag.

Området som er avbildet, strekker seg fra sideveien til Tranga til der hvor Carlsebakken går ned til Sjøtorget.

På fotografiet, tatt av Trygve Frølich i 1920, ser vi på høyre siden av Storgaten en del av enkefru Aagot Sørbyes hus med en smal hage og en bitte liten veranda foran. Dengang kunne man forholdsvis usjenert sitte der og se på livet. På baksiden av huset var der i gamle dagen en stor hage med et lite lysthus og et lavt hus hvor det var en bane for keglespill (forløper til bowling – se bildet nederst til høyre).

Fru Sørbye med sine tre barn trengte ikke alle rommene i huset, så hun kunne skaffe seg en liten inntekt ved sommerstid å leie ut et par rom til badegjester, samt drive en liten kafé for servering av kaffe og kaker.

Tidlig i 1930 årene ble eiendommen kjøpt av et konsortium bestående av bønder i Frogn, som bl.a. ønsket å bygge et meieri på stedet. Det ble bygget på sydsiden av Sørbyehuset i 1933. Ved siden av vanlig meieridrift var der også et potetkokeri, hvor bøndenes småpoteter ble kokt til grisemat. Det medførte en noe ubehagelig duft, som naboene ikke var særlig glad i! Så blev potetkokeriet avviklet og istedet anla man frysebokser for utleie til privatpersoner. Dette ble meget populært. For en rimelig penge fikk innbyggerne her mulighet til å konservere matvarer. Selve Sørbye-huset ble revet i 1968. Idag ligger blomsterforretningen Oasen Hageland på samme sted med et felles kontorlandskap i 2.etasje.

Litt lenger opp i gaten lå smed Evensens gården, en stor toetasjes løkkegård med stor hage. Gavlen lå vendt mot Slakter Abrahamsens gård på den andre siden av gaten, der hvor Galleri Havstad holder til idag. I Evensen-gården lå det en liten kolonialforretning og flere leiligheter. Gården ble revet omkring 1970, og på tomten ble det bygget et stort murhus for kontorer, I første etasje lå Bergens Privatbank som idag etter fusjonen med DNB.NOR er fraflyttet. Idag holder Apoteket til i 1.etasje av bygget.

Går vi over til den annen side av Storgaten ser vi på bildet fra 1920 vinagent Frølichs hus, hvor Eva Abrahamsen i 1.etasje hadde sin «Modeforretning». Huset er utvidet en del i dag, med «galleri GH», og vel restaurert.

Mellom Frølichhuset og Carlse-bakken ligger tidligere slaktermester Abrahamsens store eiendom med stor hage og et prektig 2.etasjes forretning- og bolighus, idag spesielt kjent for huset med oksen over inngangen til forretningen på hjørnet.

Bygningen ble reist i 1725 helt tilbake i trelasthandler Jacob Carlsens tid, og er siden blitt holdt i mønstergyldig stand, til stor glede for dagens Drøbak.