Plakett for 1975-80

VERNEPLAKETTEN

De første bronseplakettene ble delt ut i 1982 for året 1981 og gikk da til eiendommene Nordveien 1 og Heer Gård.  Før plakettene kom i bruk ble Verneforeningens påskjønnelse gitt i form av brev og “hederlig omtale” så tidlig som i 1975. De huseiere som ønsket det har senere kunnet “bytte inn” disse brev i plaketter.
Plaketten er tegnet av Drøbakskunstneren Jan-Kåre Øien og innskriften lyder “Til eieren for den gode behandling av dette hus”. Plaketten er i bronse og støpt hos Brun&Stang i Son.
En frittstående “plakett-komite” er Verneforeningen behjelpelig med å vurdere hvilke hus som kan komme i befraktning for påskjønnelse. Medlemmene har variert noe, men i mange år gjorde Erik Aas jr., bygnings- og reguleringssjef i Ås Kommune, arkitekt Ivar Gudmundsen og adjunkt Kari-Anne Slettjord, Son, en stor innsats.

I 1975 gikk påskjønnelsen til SKIPPERSTUA. Eier: Per Torgersen.

1975 skipperstua
1975 Skipperstua

 

I 1976 lyder teksten: “Foreningen har gitt sin anerkjennelse for riktig restaurering” ovenfor
Herr Thorn Holter, Skipperveien 3.
Kirsten Færgestad Johansen og Øistein Johansen, Jørnsebakken 16
Selma Stranger og Erling Mørk, Badehusgaten 25

 

I 1977 gikk påskjønnelsen til:

Rolf Haug, Sogstiveien 1
Tor Forfang, Osloveien 15
Kjell Hatteland,Vestbyveien 48
Den Norske Vimpelfabrikken, Storgaten

I 1978 gikk påskjønnelsen til:
Fru Barbara Nordli, Badehusgata 1
Jorun Bøhmer og Tore Erlandsen, Hagenbakken 5

 

1978 Hagenbakken 5
1978 Hagenbakken 5

 

1979-1980 mangler det informasjon om.