VERNEFORENINGENS VALG-ENQUÊTE.

Idag: Senterpartiet v/Hans Kristian Raanaas

Verneforeningen ønsker å fokusere på Verneplanen for Gamle Drøbak i forbindelse med kommunestyrevalget.
Vi har derfor bedt ordførerkandidatene i hvert parti om å svare på tre aktuelle spørsmål.
Idag presenterer vi Senterpartiets svar på enquêten, v/deres ordførerkandidat Hans Kristian Raanaas.

Hans Kristian Raanaas
VGD: «Den gjeldende reguleringsplanen for antikvarisk spesialområde Drøbak (Verneplanen) skal revideres og har fått nytt navn; Områderegulering for Gamle Drøbak. Revisjonen er avgjørende for om sentrum i en av de viktigste trebyene i Oslofjordsområdet blir bevart og utviklet videre.

VGD: Hva mener ditt parti er det viktigste i en ny «verneplan»?
HKR: Bevare Drøbaks særegenheter og forsterke dette med utvikling av ledige arealer som essotomta, vimpelfabrikken sjøtorget. Eksisterende bebyggelse må få mulighet til rehabelitering og vedlikehold, men utvendig fasade skal i minst mulig grad endres.

VGD: Hvordan oppfatter ditt parti «tilpasning til omkringliggende bebyggelse»?
HKR: Drøbaks særegenhet er trehusbebyggelse i mindre bygg. Nye bygg og rehabeligering må utvendig tilpasses til dette. Det vil si at utrykksformen fortrinnsvis bør være trehusbebyggelse, med fasademessige tilpassninger som vindu og dører som harmonerer med eksisterende bygninger.

VGD: Oppfatter ditt parti de tre prosjektene: Fjellveien 12. Badehusgata 16. og Thons prosjekt på Lehmannsbrygga tilpasset den omkringliggende bebyggelse?

HKR: Nei.