Foredrag i Varmbadet onsdag 1. september kl. 18-19: «Hva kan du gjøre med hus i vernesonen i Drøbak?», Morten Tvedt