EUROPA NOSTRA I DRØBAK

Europa Nostra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivar Høivik orienterer representantene fra Europa Nostra Norge om verneutfordringene i Drøbak, her ved Hospitalet. Til høyre for Høivik står verneforeningens leder Bjørn Loge og Erik Schultz, styreleder i Europa Nostra Norge.

Verneforeningen Gamle Drøbak fikk hederlig omtale av EU/Europa Nostra i juni i fjor for sitt arbeid med å ta vare på Gamle Drøbak, og torsdag 18. august var 15 representanter fra organisasjonen på besøk i Drøbak. Besøket startet på Bygningsvernsenteret ved Follo Museum, hvor deltakerne fikk en orientering om virksomheten av daglig leder Per-Willy Færgestad. Deretter var det en vandring i byen under ledelse av Ivar Høivik fra verneforeningen. Besøket ble avsluttet med et lett måltid nede i byen.

Europa Nostra, som betyr «Vårt Europa», er en europeisk samlingsorganisasjon for frivillige kulturvernorganisasjoner. Europa Nostra ble stiftet i 1963 av en gruppe frivillige kulturvernforeninger, ledet av Italia Nostra, i kontoret til Europarådet i Paris. Europa Nostra har i tillegg til kulturvernorganisasjoner også mange lokale kommuner, byer og personer som medlemmer. Organisasjonens formål er å fremme den arkitektoniske og landskapskulturelle arv, forbedre standarden i by- og landskapsplanlegning og å fremme kvaliteten i kulturhåndverket. Europa Nostra forsøker å være opinionsdannende. Det skjer gjennom prisutdelinger, seminarer, publikasjoner og artikler, utstillinger, studieturer og vitenskaplige tidsskrifter.

Drøbak 24.august 2016.
I dag fikk vi følgende melding som en takk for mottakelsen de fikk i Drøbak:

«Fra: Erik Schultz <eschultz@online.no>
Dato: 24. august 2016 kl. 17.00
Emne: SV: Europa Nostra tur til Drøbak 18.august 2016
Til: Ivar Høivik <ivar.andreas.hoivik@gmail.com>
Kjære Ivar,

En stor takk for et flott arrangement på torsdag!

Alle ble meget imponert over denentusiasme og kunnskap som ble formidlettil oss på de 4 timene vi var sammen.’¨

Samspillet mellom Bygningsvernsenteret og Verneforeningen var jo nesten som å lese en lærebok i hvorledes man utnytter de lokale betingelser og håndverkskompetanse ved større restaureringsprosjekter. Det imponerte.

Jeg synes vi skal «holde i» det restaureringsprosjektet som nå er i gang med tømmerkassen (en restaurant) som brant ned i fjor(?). Når det står ferdig bør det kunne nomineres til en Europa Nostra Pris i bevaring, alternativet «Education Training and Awareness Raising» i 2018.

Kan du gi meg det navnet dere bruker på dette prosjektet, så vi kan føre det opp på vår liste.

Igjen tusen takk for alt arbeidet du har lagt ned i forberedelsene.

Vennlig hilsen fra Styret i Europa Nostra Norge

v/Erik Schultz»