Lindtruppen i 1930 årene

Med ryggen mot bankhjørnet står vi og ser oppover Lindtruppbakken. Det øverste bildet er tatt i 1930-årene.Til venstre ser vi Børresengården som bl.a. huset Baker Børresen og Café IRIS. Alf Magnussen drev et stort keramikkverksted her, som senere ble overtatt av Per Gunnerud.

Børresengården var en gammel laftet gård , med helvalmet åstakskonstuksjon. På et gammelt kart fra 1842 over ”Drøbaks Hospitals Tomter og Grunde”, blir eiendommen beskrevet som ”Det gamle apotek”. Antagelig ble Drøbaks første apotek etablert i denne bygningen i 1816, som et av de første i landet etter 1814.

Bakeriet til baker Børresen ble etterhvert kjøpt opp av en av de andre bakerne i byen – baker Knudsen. Han hadde nemlig bl.a. to bakersønner og i rettferdighetens navn skulle de ha hvert sitt bakeri! Skiltet over døren, med en flott kransekake midt på, er gjenfunnet hos baker Knudsen og vil bli overlevert Follo Museum. Bygningen ble revet i begynnelsen av 1960-årene. I dag er det bare en grå og trist parkeringsplass tilbake.

Lenger opp i bakken ser vi Garverigården som tilhørte garvermester E.Vold, oppført rundt 1890. I kjelleren i denne bygningen lå også Drøbaks første meieri, men da hadde grosserer Ringvold overtatt gården. Her ligger i dag en av Lindtruppblokkene.

På høyre side av gaten har det ikke skjedd så store bygningsmessige forandringer. Den første bygningen er Schanchegården, som i dag huser Fredrik Stabel & Avis Tegnerenes Hus. Huset ble kjøpt av Eva og Willy Johansen og total restaurert. Dette var starten på eventyret om Julehuset. Det neste huset er Misjonshuset, oppført i tegl i 1901, etter en brann.

Vi kan se et frisørskilt. Her holdt Jacobsens Frisør til. Jacobsen var mest kjent for å ha frisert Leo Trotsky, som hadde asyl i Norge i 1935, etter å ha blitt utvist fra Sovjet (Han bodde en stund i eksil på Storsand, før har flyktet til Sør-Amerika). Senere overtok en av Jacobsens døtre salongen etter sin far. Hun klippet bl.a. 4 generasjoner O.B. Hansen! Salongen ble nedlagt ca 1983.

Lindtruppen har vært hovedferdselsåren til og fra Drøbak siden 1880-årene.Etterhvert ble det Riksvei, som endte på Fergekaia(Lehmannsbrygga). Stadige veiutvidelser og moderniseringer har gjort at de fleste husene på nordsiden er revet. Bare O:B:Hansens gamle staslige hus er står tilbake!

Per-Willy Færgestad, 10/5-2007