Lehmannsbrygga ca.1915

Av Per-Willy Færgestad

Bildet er Lehmannsbrygga ca 1915

Det idylliske bildet øverst med ro- og seilsjekter foran gammel bebyggelse, er tatt fra Glennestranda og sørøstover. Området vi ser er den sydligste delen av gamle Drøbak by. Byen var inndelt i 4 store eiendommer, fra Husvik i nord, Drøbak, Vennebeck og Røisebråten i sør. Grensen mellom de to siste eiendommene er ikke helt klarlagt, men Tollboden og Jørnsebakken 2 lå på Vennebeckeiendommen.

På bildet øverst ser vi i venstre kant Tollboden, som ble bygget her i 1856. Fra begynnelsen av 1600 tallet lå tollboden på Sand (ved Nesset på Hurum), men ble flyttet over til Drøbak tidlig på 1700 tallet ettersom trelasteksporten og annen handel i Drøbak økte. Forbudstiden fra 1917-27 ble en meget travel periode for tollerne, da smugling av sprit var ”big business”. Det spisse murhuset ved siden av, er en trafostasjon, som ble bygget like etter at Drøbak fikk elektrisitet i 1912.

Videre i bildet ser vi den store Jørnsegården, en vakker 1700 – talls gård som brant i 1924 og som lå nesten helt inntil det vakre sveitserhuset (Lehmannshuset, i dag Chr. Juell). Mellom disse husene gikk Jørnsebakken bratt opp til dagens Miramar. Jørnsebakken ble lagt om til dagens trasé etter brannen. Lehmannshuset ble bygget i 1894. Brødrens Lehmann startet opp aktiviteten ved Dampskipsbrygga og kjøpte i 1889 konkurrenten Hamborgbrygga, som de så la ned. Hele aktiviteten ble flyttet til det vi i dag kjenner om Lehmannsbrygga. Her var det stor aktivitet, med mer enn 20 daglige anløp. Innenfor den lange brygga var det lagerhaller for alt gods som skulle til og fra Drøbak.

I 1952 ble Drøbak-Hurum fergen flyttet fra Drøbak båthavn til Lehmannsbrygga og i 1959 kjøpte M.O. Schøyen hele eiendommen. De bygde bussgarasjer og lagde endeholdeplass for Oslobussen. Olav Thon gruppen kjøpte Lehmannsbrygga i 2002 og har siden den gang lagt frem flere prosjekter som alle har blitt avvist. I disse dager behandles den 3. byggesøknad, en massiv utbygging med mange leiligheter og lite næring.

Bare fremtiden vil vise hva den tidligere så travle brygga skal fylles med.