Skipperne på Norstranda

Av BJØRN CATO WIIG

Den nordre delen av Drøbak, fra Solgry (Skrivergården) til Husvik, ble kalt Norstranda. Her bodde skipperne og fraktemennene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOVEDGATEN: Hovedgaten i strøket som går under navnet Norstranda. FOTO: BJØRN CATO WIIG
DRØBAK: Ringeplan var Nordstrandas trafikk-knutepunkt. Derfra gikk stedets hovedgate (Sundegaten) videre bort til Husvik og Vindfangerbukta. Korte gatestumper fører inn til skipperhusene som ligger på østsiden av veien. Bratt opp går Hagenbakken, som fører frem til bebyggelsen rundt Ringedammen.

Selvforsynte

I dette området hadde seilskuteskipperne og fraktemennene sine hus. Herfra var det kort vei til Vindfangerbukta hvor skutene lå. Nordstranda var vel forsynt med forretninger og håndverkere. Man behøvde ikke bevege seg bort til sentrum for å handle inn til det daglige behov.
Nær Ringeplan var det kolonialbutikker, bakeri og melkebutikker, godtebutikk og fiskebutikk. Her var skomaker, skredder, og til og med et lite vaskeri! I dag er alt dette borte.

«SKRIVERGÅRDEN» eller «Solgry» danner innfartsporten. (Se hvordan det så ut før!)

 

 

Kun én bil

Ringeplan og gamle Sundegata var fine lekeplasser. Sundegaten og Sundbrygga har sitt navneopphav i Familien Sunde i Ringgården. Hagenbakken var ypperlig til aking og skihopping om vinteren. Dette gikk stort sett bra, for trafikken i gatene var liten. Det var bare Gude Andersen ved Sundbrygga som hadde bil. Nærmere bestemt en liten kjededrevet lastebil og en liten varebil med pedalsjalting som det het. Den bilen gikk ikke fortere en at den kunne stoppe på flekken. Og de visste jo at ungene lekte i gaten.

Prisbelønnet restaurering

Ringeplan 5

Mange av husene i dette området er vakkert restaurert. Ikke mindre en fem av dem er tildelt Verneforeningen Gamle Drøbaks plakett. Dette er Nordveien 1, Skipperveien 3, Ringeplan 1, Ringeplan 5 og Hagenbakken 5. Rett nedenfor Ringeplan ligger den gamle «Strandvillaen», som er blitt en perle ved fjorden og for området.
Det er den store Ringgården som har gitt plassen navnet Ringeplan (ordet plan er hentet fra det hollandske språket og betyr en åpen plass). Ringgården er imot Ringeplan innhegnet med en høy og vakker mur. Fra Ringeplan fører det en trapp ned til Parrestranda litt sydenfor. I dag er det offentlig og fri badestrand helt herfra og til Drøbak småbåthavn.
Man regnet ifra gammelt av at Nordstranda sluttet ved Husvik batteri ved Angelgården, men i realiteten var alle som bodde fra Skrivergården og bort til og med Vindfangerbukta «Nordstrandinger». I min tid som gutt i Drøbak hadde vi som bodde i sentrum og sydpå stor respekt for gutta ifra Nordstranda av en for meg uforklarlig grunn i dag…

Dr. Walstads hus

I Østlandets blad 29/9 2008 står denne artikkelen.
Vi takker Bjørn Cato Wiig for velvillig tillatelse til å gjengi stoffet og bildene.

Bjørn Cato Wiig levde og virket i Drøbak. Han ble født i 1952 og døde alt for tidlig 2/5 2011. Han har publisert en rekke artikler om mennesker og steder i Drøbak, både i Østlandets blad, Akershus Amtstidende og i Pensjonistnytt