Romerbadet på Drøbak kino – 1934

Av Bernhard Magnussen

Navnene vi mener å kjenne er fra venstre: 1 Martin Andersen (Sand-Andersen), 2 ?, 3 Joachim Linge (lærer på Drøbak Skole), 4 Sophus Anderssen ( kemner i Drøbak ), 5 ?, 6 Hersleb Enger (oberst på Oscarsborg), 7 Arne Wessel Berg (apoteker i Drøbak), 8 ?, 9 Otto Jonas Johansen (OJO), 10 Wangensteen (bestyrer på Folkeskolen i Drøbak)
Navnene vi mener å kjenne er fra venstre: 1 Martin Andersen (Sand-Andersen), 2 ?,
3 Joachim Linge (lærer på Drøbak Skole), 4 Sophus Anderssen ( kemner i Drøbak ), 5 ?,
6 Hersleb Enger (oberst på Oscarsborg), 7 Arne Wessel Berg (apoteker i Drøbak), 8 ?,
9 Otto Jonas Johansen (OJO), 10 Wangensteen (bestyrer på Folkeskolen i Drøbak)

 

I de harde tredveåra var det ikke mange hus som hadde innlagt vann, toalett, dusj eller bad. Zinkbalje, vaskebøtte, svamp og kost var nok det som folk flest greide seg med. Det fantes heller ikke noe offentlig bad eller bad på skolene.

Dette må vi snarest se å få gjort noe med, sa man i den lokale Røde Kors-foreningen.

I det nye Kinobygget var det god plass i kjelleren, og Røde Kors fikk utarbeidet planer, men det sto på penger. Så dukket ideen opp med å lage revy! I selve Kinolokalet, hvor byens kjente menn kunne opptre som skuespillere og spille seg selv! Dette ville være noe for den nylig tilflyttede Otto Jonas Johansen, mest kjent fra Akershus Amtstidende som den glimrende og sprudlende og småfrekke journalist. Han var som skapt til å lage en fengende revy, som folk ville strømme til for å se.

Han fikk byens besteborgere med på notene, og OJO skrev saftige tekster til hver enkelt, som virkelig satt, og som publikum moret seg stort over. Og selveste Anton Thoresen hadde fremtryllet et praktfullt ROMERBAD.

Forestilling etter forestilling gikk for fulle hus. Publikum møtte opp både to og tre ganger, og pengene strømmet inn! Og Drøbak fikk således sitt eget Romerbad. De stolte skuespillerne kunne tre tilbake til sine offentlige stillinger.

Rolf, sønn til OJO, kom nylig til Pensjonist-nytt med et stort fotografi som viste scenen med de opptredende, og som fikk oss til å lage denne artikkelen.

Det er nok mange i vår lille by som vil vil trekke på smilebåndet og minnes Romerbadet og de opptredende. Nå trenger vi din hjelp! Det er tre personer på fotografiet som vi i redaksjonen ikke kjenner igjen. Det var 10 opptredende, hvorav 3 mangler navn. Det er nr.2,5, 8. Er det noen som kjenner igjen disse tre, så send noen ord til Pensjonistnytt, adresse Eldresenteret (eller til post@verneforeningen.no).

I Pensjonistnytt nr 2/2008 side 3-4 står denne artikkelen..
Vi takker Bernhard Magnussen for velvillig tillatelse til å gjengi meldingen og bilde.

Berhard MagnussenBernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.