Niels Carlsens gate
ved Det gamle apotek

 

Bygningen til venstre i bildene, som vi kaller Det gamle apoteket, ble bygget ca. 1800 av Niels Carlsen og hans kone Martha Zachariasdatter. Den ble Drøbaks første allmennskole. Apoteket flyttet inn i bygningen i 1866, men etablerte seg i Drøbak allerede i 1816 med beliggenhet i bl.a. Børresengården på parkeringsplassen i bunnen av Buggebakken. De flotte søylene ved inngangen er skåret av treskjærer John Jul. Jensen. Apoteket flyttet til nybygget i Storgata 18 i 1971 (og ligger pr 2021 i «sentrumsgården» på torget).

Apoteket ca. 1915
Apoteket ca. 1915

Midt i bildet står Drøbaks Hospital, som ble skjenket og bygget av Anne Müller og svoger Niels Carlsen. Anne Müller, tidligere gift med Christen Carlsen, satt med store eiendommer, og på slutten av sitt liv i 1787, gav hun penger til byggingen av huset i 1. etasje. Samtidig overførte hun selve grunneiendommene i Vennebeck (Drøbak sentrum) til Hospitalet. De årlige grunnleiene (i 1802 ca. 900 R. daler) ga penger til driften av huset. Niels Carlsen ga grunnen til eiendommen og bekostet 2. etasjen. Gå en tur og ta huset i øyesyn, og les tavlen over døren mot Seimbakken. Husets andre etasje har vært benyttet som Formannskapssal, Follo Sparebanks første kontor i 1843, og det var også bolig for «Polti Mørk» i en årrekke. Hospitalet ble fredet i 1924 og huser i dag Frogn Eldresenter som eies av Frogn Kommune.

I høyre kant av bildet fra 1915, ser vi et vakkert svaitakshus, som eldre Drøbaksfolk kjenner som Bonsakhuset.

Apoteket ca. 1960
Apoteket ca. 1960

Huset fungerte en stund som folkets hus. Huset ble revet i 1950, for å få plass til Apotekblokken, som stod ferdig i 1955. Drøbak fikk sine første boligblokker i 1951 og gjennom hele 1950-tallet ble mye gammel bebyggelse sanert og erstattet med blokker. Folk fikk leiligheter med innlagt vann, bad og toalett. Drøbak hadde folkebad i kjelleren i Kinoen fra 1933, men det gikk mange år, ja langt opp i 1960 og -70 årene, før også Drøbaks gamle trehus fikk disse moderne innretninger. Minnene og tanken på vannbæring og utedoer i bakgården er snart glemt.

På det nederste bildet, fra ca. 1960 ser vi Drøbak i den «nye» tid, med nygift par, ny DKW, ny leilighet og drømmen om en lysende fremtid.

Tekst: Per-Willy Færgestad
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra “Drøbak i 100″, en utstilling i samarbeid med Frogn Kommune