Julenissen i Drøbak

av Bernhard Magnussen

Vi har hørt at julenissen i gamle dager hold til nordpå Drøbak – i Nisseskogen mellom Husvik og Vindfangerbukta. Noen har funnet en fjellsprekk der som kan ha vært inngangen til nissenes hule.

Rundt 1988 dukket nissen opp midt i Drøbak, like ved Torvet – og tok bolig i det gamle Bedehuset. Sammen med Eva og Willy Johansen har de godtatt både orgel og kassaapparater, og de opptrer i fullt dagslys fra mars til godt over julekvelden. Det er like mange nisser som det er japanere og kinesere – og antallet på begge sider heller øker fra år til år.
Peters
Forleden fant vi på Follo Museum et prospektkort med Glædelig Jul og masse med julenisser som hadde gjort strandhugg syd for Lehmannsbrygga. De brakte i land julenek, risengrynsgryn, griser og mjød. Og kortbente som de er, skulle de sikkert ikke lenger enn til lagerskuret på Brygga for å feire julen, hvis de da ikke skulle helt bort til Toldboden for å klarere først. I alle fall er det hermed bevist at også sydpå Drøbak hadde nisser.

De som måtte være i tvil, kan studere kortet som vi gjengir, enten med lupe eller ved å ta en tur bort til den gamle losstasjonen – og fra dens sydside se nordover.

Vi som har vokst opp dernede, kjenner igjen lagerskuret. på Brygga, den store bygningen bak flagget, som inneholdt dampskipsekspedisjon, venteværelser og kontor i 1. etasje og hvor bryggeformann Magnussen (Far til Bernhard) bodde med sin familie.

Både lagerskur, DIS ekspedisjon og deler av Brygga er borte i dag – ferge og biler har overtatt.

Bastø

Ser vi bort fra fjordbåten «Bastø», viser dette prospektkortet fra 1910 det samme område som Peters har hatt foran seg da han tegnet julekortet.

Men losstasjonen ligger der – så og si uforandret (Thon har kjøpt den – etter at Frogn Kommune ikke brukte sin forskjøpsrett). Losene er borte, Christian Krohg, som leiet der i flere år i sin glansperiode, er et minne og salige August Olsen Lehmann og hans søster Hagar er forlengst gått over i evigheten.
BM

Kunstneren Wilhelm Peters (1851- 1935) har malt mange bilder med motiver fra Drøbak. Han og hans kone Sussi slo seg ned på Bråtan, rett opp for dampskipsbrygga (Lehmannsbrygga), og var nabo til Anton Thoresen (se Drøbaks egen maler under Historie), som var en av hans elever.

Peters tegnet og malte mange julekort, uten at han signerte dem. Motivene hentet han
gjerne fra strandsonene í Drøbak.

 

Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 4/1997 side 8 – 9 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for velvillig tillatelse til å gjengi artikkelen og bildene.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.