Hvit jul i Drøbak

Av Per-Willy Færgestad

Drøbak var et «snøhøl» før i
tiden, sier gamle urinnvånere. Flere av de siste vintrene har
imidlertid vært nokså snøfattige,  i motsetning til vårt desember-bilde
fra «hine hårde dager» i Tranga, hvor det har snødd hele natta.

 

Bak snøtunge grener ser vi Baltzensenhuset til venstre og Holmenhuset (nr. 21 og nr. 22) til høyre. Tidligere hadde begge husene trapp rett ut veien, noe som gjorde Tranga ekstra trang.

Sverre H. Christophersen og «Putte» Halvorsen foran Tranga 22

Dagens Tranga het tidligere Vennebeckstredet. Den smale veien, som går fra Storgata til Osloveien, går langsmed den gamle grensebekken mellom Drøbak og Frogn. Den het i mange, mange år Vennebecken, men i de siste hundre år har bekken blitt kalt Raskebekken. Den starter fra Ulleruddammen og renner i dag i rør under Hamborgveien og Hamborggården, før den ender i fjorden.

Huset til høyre i bildet, Tranga 22, er et veldig intakt hus fra 1787. Eldre Drøbaksfolk kaller det bare Holmenhuset. I 1983 ble huset kjøpt fra Karen Holmen av et sameie med femten parter, bl.a. Verneforeningen. Huset var truet av riving for å skaffe parkeringsplasser. Store råteskader i flere vegger og tak ble reparert, og huset fikk innlagt vann til kjøkken og bad. Huset ble solgt i 1995. Dagens eiere, fam. Bjaberg, fikk Verneforeningens Verneplakett i
2008 for fullførelsen av det store arbeidet med restaureringen. I dag er huset en virkelig perle fra Drøbaks rikeste periode på 1700-tallet.

 

Verneforeningen Gamle Drøbak
Tekst: Per-Willy Færgestad- publisert i Pensjonistnytt 4-2010.
www.verneforeningen.no
Foto fra Drøbakskalenderen 2005