En perle i Kirkegaten

Tekst: Bernhard Magnussen

Nå lyser den mot oss – bygningen tvers av Bankløkka – som fylkes-kulturkontoret nektet å gi tillatelse til å bli restaurert i den stil som preger den gamle trehusbebyggelsen i Kirkegaten. Ideen bak fylkets veto var ønsket om å vise hvordan man tenkte «stil» i 1960-årene!Kirkegaten
Sissel og Jan Våge kjøpte for vel to år siden eiendommen Kirkegaten 6. I 1960 var første etasje bygget om for å huse en frisørsalong. Våge ønsket å bringe huset tilbake i tilpasset stil, men fikk som sagt nei fra fylkesmyndighetene. Gamle Drøbakfolk ristet på hodet over fylkets innstilling og Jan og Sissel ga seg ikke. De kjempet tappert videre for sin restaureringsplan med full støtte fra befolkningen – og vant. Høsten 2000 tok de fatt på arbeidet og nylig er den utvendige ombygningen ferdig med tidsriktige vinduer og panel. Taket er reparert og snart er hovedinngangen fra gaten på plass og vil fremheve det gamle ærverdige trehuset som skriver seg fra slutten av 1700 tallet.

Fra veistubben inn til Tamburbakken og frem til Kirken har vi nå fått en praktfull husrekke; godt skjermet av Lindealleen langs parkeringsplassen på Bankløkka, Pensjonist-nytt gratulerer med resultatet. Når man forfekter en idé som er gjennomtenkt og i tråd med tradisjon og lokalbefolkningens forståelse, nytter det å kjempe.
For ikke så mange år siden førte Jan-Kåre Øien en lignende kamp for å bevare og restaurerer bygningen i Osloveien 3 som var kondemnert av myndighetene. Det samme gjaldt Solberggården i Båthavna og Nordveien 1. Bygninger som var dømt til riving, men hvor man kjempet og vant. Drøbak har fått verdige og vakre hus som passer inn i totalbildet av den enestående trebebyggelsen.
B.M.
Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 1/2001 side 29 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for velvillig tillatelse til å gjengi meldingen og bildet.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.