Drøbak båthavn før og nå

Av Per-Willy Færgestad

Drøbak båthavnVerneforeningen Gamle Drøbak laget (i 2000) fotoutstillingen «Drøbak i 100». Gjennom disse bildene kan man se hva som har skjedd i vår by gjennom de siste 100 år (Se: https://verneforeningen.no/gamle-bilder/ ). Vi skal denne gang se på et foto fra Drøbak Båthavn, tatt i 1909 og sammenligne med hvordan vi har det i dag.

Området vi ser på bildet tilhørte den store Vennebekkeiendommen som Jacob Carlsen kjøpte i 1719. Hans sønn Christen (1707-1771) overtok eiendommen, og etter hans kones død i 1787 ble grunnen testamentert til Drøbaks Hospital som ble ferdig 1793. Man snakker senere om Hospitalsgrunnene.

Sentralt i bildet ligger den store Solberggården og Skipperstua (Mer om dette huset finner du i: https://verneforeningen.no/historie/skipperstua-1797-1939-hus-og-folk/ ). Området ble den gang kalt Fiskerstranda, og det kan vi forstå når vi ser alle trebryggene og robåtene. Noen båter er dratt opp i Havnebakken ved Skipperstua for oppussing.

Drøbak Båthavn var svært lite egnet til havn før moloen var ferdig i 1926. Allerede i 1911 ble det foretatt makeskifte mellom Drøbaks Kommune og A.G. Johansen. Plassen vi i dag har på nordsiden av Akvariet fikk Drøbak by byttet til seg mot et tilsvarende området helt i syd på A.G. tomta (Sjøtorget). I skjøtet står det at det kan anlegges en molo fra det nordvestligste hjørne i retning Småskjær.

Moloen ble bygget som nødsarbeid mellom 1918 og 1926, og det aller meste av steinene ble sprengt ut fra Enkeåsen bak Havnegata 3 og Carlsebakken 3. Den fint tilhugne røde Drammens-granitten ble kilt ut ved Rauholmene og Sætre. I 1932 ble det anlagt fergekai der fiskebrygga er i dag, og fergen hadde fast plass der til 1952, da den flyttet til Lehmannsbrygga. T-bryggene ble bygget i 1957, og Aage Hansens promenade ble anlagt i 1988. Drøbak Båthavn er en kommunal båthavn hvor Drøbak Båtforening har driftsansvaret. Båtforeningen gjør hvert år en stor innsats for å holde brygger og nærområder i god stand og Rudi Kreuls blomsterurner forskjønner promenaden og havnen på en slik måte at folk som besøker stedet begeistres.

Solberg-gården ble reist i Drøbaks storhetstid omkring 1760, da en stor del av trelasten til utlandet ble skipet ut fra Fiskerstranda. Bygningen ble antagelig reist som et kombinert bolig og lagerhus av Christen Carlsen. Huset har opp igjennom årene hatt mange eiere, og har fra omkring 1900 bare vært bolighus. Både Ludvig Skramstad og Christian Krohg har bodd i huset. I 1970 sto huset til nedfalls, men en gruppe unge mennesker kjøpte huset i 1978 og brukte 4 år på å forvandle det til den perlen det er i dag.

I Skipperstua har det opp igjennom tidene fram til 1951 stort sett bodd folk med tilknytning til vannet og sjøen. Fiskerstranda 1905Det var fiskere, styrmenn, matroser, fyrbøtere og skippere.

På husets vestfasade kan skimtes en nydelig sveitserveranda. Fra 1951 har det vært drevet kafé og restaurantdrift av bl.a. familien Tokerud (Strandkafeèn) og fra 1970 familien Thorgersen. Obben og Per Thorgersen drev Skipperstua i nesten 30 år, og har de siste årene leid ut lokalene til forskjellige drivere.

De øvrige husene i området er stort sett bygd i perioden 1750- 1800 og påbygd senere. Husene er trukket tilbake fra stranden og opp på fjellknausene, og mellom husene går det flere stier og tråkk, som leder opp mot torget.

For flere opplysninger om Solberggården les i boken: «Drøbak fra nord til syd».