Hauffgården og Finnegården

Fra Hauffgården og Finnegården til Lehmannsbrygga.
I løpet av de siste 100 år har bybildet syd i Drøbak endret seg betydelig. I stedet for en livlig virksomhet og trafikk til og fra Lehmannsbrygga og Tollboden har vi fått en nedlagt tollstasjon og losstasjon. Fjorbåttrafikken tok slutt i 1954 og ½ 10 båten var en saga blott. Lagerbygningene og Dampskipsekspedisjonen ble jevnet med jorden og Schøyens bilsentral med garasjer og holdeplass overtok. Fergeforbindelsen tvers over fjorden til Hurum opphørte da Oslofjordtunnelen overtok. Lehmannsbrygga hadde ikke lenger noen misjon. I dag er det kun endeholdeplass for bussene og startsted for Flaggborgen og Borgertoget 17 mai. Olav Thon kjøpte eiendommen for å bygge hotell, men planene var for store for tomten. Etter mye frem og tilbake legges det i disse dager frem et forslag om en utbygging med ca 65% boliger og 35% næringslokaler. Burde det ikke vært mye mer næring og aktivitet?

Det gamle bildet av Hauffgården og Finnegården med robåt i forgrunnen, er et av de mest idylliske bildene vi har fra gamle Drøbak. Den hvite Finnegården til høyre, var et solid borgerhus i tømmer fra 1700-tallet. Sanitetskaptein doktor Edvard Finne overtok denne gården i 1887 fra kjøpman H.P Samulelson. Bygget var meget karakteristisk med sine mange påbygninger og var innredet med leiligheter for mange familier. I sin tid var det også slakterbutikk og tobakk og sjokoladeforretning mot gaten. Finnegården ble revet i 1950-årene og de nye blokkene, bygget av Gerhard Mørks menn, sto ferdige i 1958 og 1959. Blokkene inneholdt moderne leiligheter med innlagt vann og bad – en kjærkommen nyervervelse i starten på en ny tid etter den annen verdenskrig. De gamle trekkfulle husene med rotter og utedoer ble ikke savnet. I kjelleretasjen kom danserestaranten Sea-Side, som trakk til seg ungdom fra hele Østlandet til langt opp i 1970 årene. I dag er det lege og helsesenter i danse lokalene.

Den store staselige Hauffgården med valmet tak til venstre ble også bygget på slutten av 1700 tallet og er av type ganske lik Hospitalet, Pavelsgården og Telegrafen. Navnet har huset fått etter losoldermann Thorvald W. Hauff. Huset ble revet i 1957 for å gi plass til nytt El-verksbygg ( i stedet for det gamle i Badehusgata 13). I dag holder restauranten Las Pas til her. Stranden gikk helt opptil Storgata, som hadde rekkverk på steinmuren mot fjorden ved Tollboden. I dag er plassen fylt opp til parkeringsplass. I forbindelse med Thons planer om utbygging på Lehmannsbrygga, har det vært foreslått å lage snuplass for buss på parkeringsplassen, noe eierne ikke er særlig interessert i.

Det er svært viktig for Drøbak at vi kan fortsette å ha aktiviteter i hele Storgata. Det vil skape liv og et pulserende liv i sentrum. Drøbak blir stadig mer besøkt av turister . Derfor er det viktig at også kvaliteten og tilbudet er godt på det vi tilbyr de tilreisende.

05.02.2007 Per-Willy Færgestad