Fra Lehmannsbrygga mot Filisterkroken

Tollbodplan og Filisterkroken

Av Per-Willy Færgestad

En stor flokk med barn fra nærområdet lar seg fotografere ved Lehmannsbrygga en gang i 1920 årene.
Navnet Lehmannsbrygga har vi etter Gustav Lehmann som eide bryggeområdet der Drøbak-Hurum fergen hadde sitt leie før Oslofjordtunellen. Lehmannsbrygga var hovedanløpssted for alle ”pappabåtene” og dampbåtene som gikk i rute mellom Oslo og Drøbak og videre utover Oslofjorden. Fam. Lehmann bodde i den nydelige sveitservillaen i høyre billedkant, som fremdeles har sin praktfulle veranda.
Den store bygningen midt på bildet er den gamle Tollboden fra 1858. Området rundt ble kalt Tollbodplan. Tollboden var i drift fram til 1962, og hadde en meget travel og ”spennende” periode i 1920-årene med forbudstid og spritsmugling. Bygningen har siden den gang tilhørt Universitetet i Oslo, og er en del av ”Biologen”. Bygningen har innkvarterings- og undervisningsmuligheter, og brukes i undervisning av norske og utenlandske studenter som studerer marinbiologi. Til høyre for Tollboden ser vi litt av den gamle Finnegården (se P-nytt nr1/2007).
Småhusene til venstre for Tollboden ligger i området vi kaller Filisterkroken. Her finnes noen av Drøbaks eldste hus. De ligger tett i tett, så man må smyge seg mellom dem. Huset på toppen bak, på Ula-åsen, var huset til fiskerhandler Iversen. Huset ble ombygd i 1970-årene, men det er nå planer om tilbakeføring av fasadene.
Helt til venstre sees Hamborggården, hvor det før og rundt århundreskiftet var dampskipsekspedisjon. Dette var den første dampskipsbrygga i Drøbak, eid og drevet av grosserer Hamborg, og hadde navnet Hamborgbrygga i mange tiår. Det svarte hullet under huset er utløpet av Raskebekken, som gikk under huset og Sjøboden, og videre oppover Hamborgveien. Raskebekken gikk åpent gjennom byen(det var bro i Storgata ved Reenskaug Hotell)ned dagens Hamborgvei. Bekken ble lagt i rør i slutten av 1940-årene og gata hadde fram til ca 1962 navnet Bekkegata.
Det er i dag store diskusjoner om Lehmannsbryggas fremtid, etter at Olav Thon-gruppen kjøpte store deler av området i 2002. Man ønsker seg næring og aktiviteter i enden av Storgata og problemene med snuplass for bussene er aktuelle diskusjonstemaer.