Fra Brunskogen

Drøbak, Oscarsborg og Haaøen

Et av de utallige oversiktsprospekter fra Drøbak. Fotografen har stått i Brunskogen, rett opp for Tollboden og vi ser at på fjorden er det virksomhet både med damp og seil. Ved grosserer Hamborgs brygge ligger et dampskip og et nytt er i anmarsj utenfor badeparken, sikkert på vei til Lehmanns brygge (Dampskips-brygga). Et par jakter ligger for anker omtrent utenfor Hvitstendahltomta. På grunn av denne blanding av ny og gammel teknologi er det rimelig å tro at prospektkortet er fra århundreskriftet 1900. Ved Hamborgbrygga / Badehusgata, kan vi se sjøboden som lå midt i dagens Hamborgvei. Der Hamborgveien nå går, gikk Raskebekken åpen fram til slutten av 1940-årene.Den nyetablerte gaten het en kort stund Bekkegata. Videre ser vi den store stranda mellom Tollboden og Hamborggården, som i dag for det meste er gjenfylt. Denne stranda var en viktig lastetomt den gang Drøbak var en viktig eksporthavn for tømmer, gjennom hele 1700-tallet og fram til ca. 1850. Den utfylte stranda er i dag parkeringsplass. Drøbaks ”selvgrodde” bebyggelse kommer godt til syne. Vi ser i høyre kant takene på Reenskaug Hotell, Britannia Hotell og slakter Abrahamsens hus i Storgata. Videre ser vi husene langs Ulaåsen og Bjergene vest. Ved båthavna ser vi Carlsens Sjøbod og den nybygde Universitetets Biologiske Stasjon(1894).

Håøyas brede åsrygg er helt dominerende i området, og var sammen med Kaholmene og områder på Hurum deler av det Carlsenske eiendomsimperium. Halvbrødrene Niels og Christen Carlsen eide øya og holmene. Christen som døde i 1771, hadde sogar reinsdyr beitende på Håøya! Neppe for pengenes, men for eksperimentenes skyld! Drøbaksundet var et viktig strategisk knutepunkt i hele den perioden hvor krig og ferdsel foregikk til vanns. De første tilløp til festningsverker ble satt opp i 1640-årene. Den neste fasen med befestning kom i forbindelse med Napoleonskrigene etter 1800 – men den store utbyggingen med det hesteskoformede hovedfortet var ferdig i 1853. Deretter ble festningen stadig modernisert; sist i de to tiårene før 1900. Krupp-kanonene Moses og Aron, skriver seg fra den andre siden. Den undersjøiske steinmuren, jeteen, ble bygget i 1870-årene.

Oscarsborg var senteret i forsvarssystemet rundt i Oslofjorden som skulle gi Christiania dekning fra syd. Oscarsborg og kommandantene der var altså helt sentrale i rikets forsvar.

Per-Willy Færgestad
Jan Wold Hansen