Drøbak Torg

Drøbak torg – byens sentrum

Torget i Drøbak har vært et sentralt midtpunkt i byen antagelig helt fra midten av 1700-tallet. Drøbak vokste fram på grunn av trelasteksport, og allerede i 1735 bodde det ca. 350 mennesker i ladestedet. Fra ca. 1740-50-årene og fremover mot år 1800 ble de store bygningene rundt torget bygget. Drøbak torg har ikke endret seg mye igjennom årene – omkranset av bygninger fra Drøbaks storhetstid. Grøn-Hansen-gården som ble revet i 1952, er borte og erstattet av den store murgården der Narvesen er i dag. Fra venstre ser vi dagens bibliotek, som var residens for Christen Carlsen (1701-1771). Drøbak by kjøpte eiendommen i 1862 og flyttet allmueskolen fra det gamle apoteket i Niels Carlsens gate til denne bygningen. Her var det folkeskole fram til1970. I denne store bygningen, samt sidebygningene, var det undervisning, skolekjøkken, saler for sløyd, handarbeid, tegning og gymnastikk. Biblioteket flyttet inn i 1979 og benytter i dag hele huset.

Videre ser vi Bjørnstadgården hvor det opp igjennom årene alltid har vært bolig i 2. etasje og forskjellig næringsvirksomhet i 1. etasje. Sentrumsbygget kan skimtes bak Bjørnstadgården, og over taket ruver «Mjelvas Minde» – et navn den spesielle luftehatten fikk etter arkitekt Mje1va som hadde tegnet sentrumsbygget.

Det lille huset i høyre kant, «Fiskebasaren» pa torget, ble drevet av KarI Evensen og senere hans to tvillingsønner, John og Kåre. De hadde fiskemottak for Indre OsIofjord og mange av fiskerne Ieverte fersk fisk hit. Drøbak Fiskebasar hadde stor fiskekum i vannet ved siden av fiskebrygga i båthavna, hvor fiskerne leverte levende fisk og hummer. Hver sommer ble kummen satt pa slippen til tørk og for stoffing. På husveggen mot torget ble tilbud om fersk sjømat skrevet med kritt.

Fontenen midt på torget ble satt opp pa slutten av 1800-tallet og stod der fram til ca. 1932. Da ble den flyttet til Badeparken hvor dagens fontene står. Den store, flotte fontenen fikk stå til 1954, da dagens fontene ble gitt i gave fra ambassadør Bay, Amerikas ambassadør til Norge. Fontenen pa bildet skal visstnok ligge lagret som fyllmasse under molo B i båthavna.

Bøndene fra Frogn brukte Drøbak torg som utsalgssted for sine landmannsprodukter. Her kom bøndene med hest og vogn, senere med pickuper og Iastebiler. De satte opp sine enkle boder og tilbød Drøbak s befolkning ferske grønnsaker, poteter, egg, frukt, bær og bIomster.

Av Per-Willy Færgestad